Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng hiểu biết về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông Tràng Định huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

DƯƠNG THỊ ANH ĐÀO, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, ĐỖ THỊ NHƯ TRANG, NÔNG VĂN NHÂN

Tóm tắt


   Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 450 học sinh trường Trung học phổ thông Tràng Định nhằm tìm hiểu thực trạng hiểu biết về sức khỏe sinh sản của học sinh. Kết quả cho thấy đa số học sinh biết được những thay đổi về thể chất, sinh lí và tâm lí khi bước vào tuổi dậy thì, 80% học sinh cho rằng không nên quan hệ tình dục trước khi kết hôn, 72,6% học sinh trả lời nên sử dụng biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục, biện pháp tránh thai học sinh biết đến nhiều nhất là sử dụng bao cao su (76,9%). Tuy nhiên, còn 12,9% học sinh không biết về hậu quả của quan hệ tình dục trước hôn nhân, 30,4% học sinh không biết nạo, phá thai có phải là biện pháp tránh thai hay không và 20,8% học sinh không biết bất kì biện pháp tránh thai nào. Do vậy, cần tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho học sinh.    

Toàn văn: PDF