T. 9, S. 11 (2006)

Title: Science and Technology Development.
ISSN: 18590128
Subject: Science, Technology
Publisher: Vietnam National University - HoChiMinh City
Language: Vietnamese, English
Keywords: Social science, Humanity, Management, Environment, Resources, Natural science, Technology science.
Start year: 1998

Mục lục

Articles

Xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời theo giờ từ số liệu bức xạ mặt trời trung bình tháng Tóm tắt PDF
Lê Chung Phúc, Nguyễn Thế Bảo 01-24
Biến dạng tức thời và lâu dài của nền đất sét bão hòa nước Tóm tắt PDF
Bùi Trường Sơn 25-32
Xây dựng bộ công cụ biên tập dữ liệu Topology hỗ trợ cho hệ thống HCMGIS Tóm tắt PDF
Ninh Phấn Lê, Nguyên Thanh Vũ, Nam Minh Nguyễn 33-45
Ứng dụng kỹ thuật InSAR trong xây dựng mô hình độ cao số (DEM) Tóm tắt PDF
Trung Văn Lê, Minh Định Tống Hồ 46-62
Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hơp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão Tóm tắt PDF
Phan Đình Tuấn, Hoàng Minh Nam, Hoàng Tiến Cường 63-68
Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basa (Pangasius bocourti) Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hiền, Lê Văn Việt Mẫn 69-78
Nghiên cứu sự phân bố mật độ electron độc thân của các gốc tự do Catechin nhóm trà xanh Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hưng, Trần Thị Hà Thái 79-87
Phương pháp tập mức không lưới: Cơ sở toán học và khả năng ứng dụng trong ngành dầu khí Tóm tắt PDF
Trần Công Thành, Mai Cao Lân 88-95


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP