T. 14, S. 6T (2011)

Mục lục

Articles

Một vài hợp chất phenol của loài địa y Parmotrema planatilobatum (hale) hale (parmeliaceae) Tóm tắt PDF
Dương Thúc Huy, Huỳnh Bùi Linh Chi, Hà Xuân Phong, Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng 05-10
Thành phần hóa học của lá cây Bần trắng Sonneratia alba j.e. smith., họ Bần (Sonneratiaceae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài Thu, Lâm Phục Khánh, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Thị Kim Chánh, Nguyễn Kim Phi Phụng, Poul Erik Hansen 11-17
Thành phần hóa học của thịt cá mè hoa (Hypophthalmichthys nobilis) nuôi tại Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Bảo, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Hồng Ngân, Đào Trọng Hiếu 18-26
Cải tiến qui trình xác định thành phần axit amin Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Du, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thùy Luyên, Nguyễn Ánh Mai 27-35
Xác định điều kiện tối ưu loại Chlorophyll trong dịch chiết lá Neem bằng nước cất theo phương pháp bề mặt đáp ứng Tóm tắt PDF
Vũ Văn Độ, Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Lý Minh Trí 36-42
Điều chế một số montmorillonite hoạt hóa axít từ đất sét Củ Chi và áp dụng xúc tác vào chuyển hóa trọn gói benzaldehid thành benzonitril Tóm tắt PDF
Phạm Đức Dũng, Vũ Thành Đạt, Lê Ngọc Thạch 43-53
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano chitosan làm chất hấp phụ protein ứng dụng trong dẫn truyền thuốc Tóm tắt PDF
Dương Thị Ánh Tuyết, Võ Quốc Khương, Phan Huê Phương, Nguyễn Thị Phương Phong 54-61
Phân lập, định danh và xác định các chủng Lactobacillus có tiềm năng probiotic từ phân trẻ sơ sinh Tóm tắt PDF
Hoàng Quốc Khánh, Phạm Thị Lan Thanh 62-76
Giải thích tính phân bố hẹp qua khảo sát đặc điểm sinh lý của dầu cát -Dipterocarpus cf. condorensis Tóm tắt PDF
Lê Bửu Thạch, Christa Critchley 77-88


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP