T. 14, S. 3K (2011)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch và xác định tính chất của Enzym Lipase từ gan tụy cá tra (PANGASIUS) Tóm tắt PDF
Vương Bảo Thy, Trần Bích Lam, Lưu Duẩn 05-11
Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhiễu ngẫu nhiên đối với hệ thống kết tinh thu hồi axit amidosulfonic Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hải 12-21
Nghiên cứu quá trình thu nhận dầu thô bằng phương pháp ép và trích ly từ hạt cây cao su Nam Bộ Tóm tắt PDF
Trần Bích Lam, Lê Xuân Hải, Nguyễn Thị Triều My, Lâm Quốc Trình 22-33
Phát triển phương pháp Powell mở rộng ứng dụng trong nhận dạng các tham số của mô hình biểu đạt quá trình chuyển hóa mỡ cá thành biodiesel Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hải, Lê Huỳnh Tuyết Anh 34-48
Tổng hợp các dẫn xuất mới của axít Ursolic Tóm tắt PDF
Trần Thanh Phương, Nguyễn Kim Phi Phụng, Phạm Thành Quân, Tống Thanh Danh 49-53
Nghiên cứu quá trình xử lý diatomite lâm đồng để sản xuất chất trợ lọc Tóm tắt PDF
Trần Doãn Minh Đăng, Mai Thanh Phong 54-60
Tổng hợp ‘xanh’ nano oxyt kim loại đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hạnh, Võ Hữu Thảo 61-69
Nghiên cứu độ bền của ‘submicron curcumin’ từ củ nghệ vàng curcuma longa l Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Nhan, Trương Thị Hải Âu, Vương Ngọc Chính, Phan Thanh Sơn Nam 70-78
Nghiên cứu sử dụng chất lỏng ion họ imidazolium làm dung môi xanh cho phản ứng tổng hợp pravadoline Tóm tắt PDF
Phan Thanh Sơn Nam, Lê Vũ Hà 79-86
Bước đầu nghiên cứu khả năng tổng hợp bio-butanol từ bã mía Tóm tắt PDF
Huỳnh Quyền, Phan Đình Tuấn 87-96


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP