T. 14, S. 5T (2011)

Mục lục

Articles

Lời giải số bài toán sóng nước dùng phép biến đổi miền và phương pháp phần tử hữu hạn Tóm tắt PDF
Trịnh Anh Ngọc, Huỳnh Thân Phúc 05-15
Nghiên cứu ảnh hưởng của phông đối với hệ phổ kế gamma Tóm tắt PDF
Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo, Hoàng Đức Tâm, Võ Thị Hồng Yến 16-23
Thiết kế SOPC cho ứng dụng nhận dạng mặt người dùng thuật toán WMPCA Tóm tắt PDF
Trương Thanh Như, Trần Thị Điểm 24-33
Tách nguồn mù (BSS) áp dụng cho âm thanh trong một số điều kiện khác nhau Tóm tắt PDF
Trương Tấn Quang, Trần Quang Huy, Nguyễn Hữu Phương 34-42
Nghiên cứu thành phần hóa học cao n-hexan của trái cây Xa kê Artocarpus altilis (parkinson) fosberg, họ Dâu tằm (moraceae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Mai 43-49
Phiêu sinh động vật ngoại lai trong nước dằn tàu đến Cảng Sài Gòn 2008 - 2009 Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Quốc, Trần Triết 50-60
Điều chế [acmi] HSO4 xúc tác cho phản ứng ester hóa Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Hà Thu, Lê Ngọc Thạch 61-73
Khảo sát tính tương hợp sinh học của giá thể xương xốp vô bào Tóm tắt PDF
Tô Minh Quân, Trần Gia Bửu, Ngô Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nguyên Vũ, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà 74-84
Tái gấp cuộn, tinh sạch và đánh giá tính chất của hG-CSF biểu hiện trong E. coli Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hòa, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước 85-93
Khảo sát mức độ ô nhiễm ozone tại một số cơ sở photocopy và biện pháp xử lý Tóm tắt PDF
Tô Thị Hiền, Lại Thùy Hạnh 94-100


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP