T. 9, S. 12 (2006)

Mục lục

Articles

Theo dõi mục tiêu di động mặt đất bằng mô hình Hidden Markov. Tóm tắt PDF
Hieu Quan Huynh, Thanh Dinh Vu
Thực hiện core cho khung GFP trên phẦn cứng FPGA. Tóm tắt PDF
Thuong Tien Le, Viet Thanh Dinh
Điều khiển chính xác vị trí board mạch điện tử cho máy in màng dùng kỹ thuật xử lý ảnh Tóm tắt PDF
Hieu Trong Bui, Bong Sang Kim
Ước lượng vận tốc động cơ không dùng cảm biến trong hệ thống đìều khiển trực tiếp moment. Tóm tắt PDF
Truc Dinh Pham, Khoa Dang Hoang
Một số bài thí nghiệm mô phỏng xử lý hình ảnh y học Tóm tắt PDF
Linh Quang Huynh, Nhu Nhu Vo,
Nghiên cứu quá trình tự phân bã nấm men bia để thu nhận chế phẩm Invertase Tóm tắt PDF
Viet Man Van Le, Minh Hoang Tham Tran, Tuyet Suong Ngoc Nguyen
Cải thiện chất lượng kẹo hạt điều Tóm tắt PDF
Anh Dao Thi Dong, Xuan Dai Thi Nguyen
Meat quality: understanding of meat tenderness and influence of fat content on meat flavor Tóm tắt PDF
Nhat Thu Tran Dinh
Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch rửa và điều kiện rửa tới chất lượng của rau Salat sơ chế Tóm tắt PDF
Huong Mai Lai, Dung Ngoc Phan
Môi trường trầm tích khu vực cầu Kinh an hạ huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh, trong Pleistocen muộn Holocen và các khoáng sản liên quan Tóm tắt PDF
Ngoc Lan Thi Nguyen, Nhi Tuan Pham
Phát triển tương quan mới tính toán chiều dài tường cọc bản cho kè ven sông ở Tp. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Hue Van Huu, Pha Văn Lê


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP