T. 15, S. 3T (2012)

Mục lục

Articles

Mô phỏng đặc trưng dòng-thế của Spin Fet sử dụng Nemo-VN2 Tóm tắt PDF
Đinh Sỹ Hiền 05-16
Phân tích các tính chất vật lý của mô hình kênh Ultrawideband trong việc truyền thông ở khoảng cách ngắn Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Nhân, Dương Hoài Nghĩa, Đinh Văn Ánh 17-26
Chế tạo biocomposite trên cơ sở cao su thiên nhiên/tinh bột sử dụng chất trợ tương hợp cao su Epoxy hóa Tóm tắt PDF
Trần Duy Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Chí Huy 27-36
Khảo sát hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của cây vằng sẻ (Jasminum subtriplinerve blume) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm Hương, Phan Hồng Sơn, Bùi Đặng Thiên Hương, Hồ Thị Cẩm Hoài, Nguyễn Thị Thanh Mai 37-44
Tổng hợp và kiểm chứng tính sinh miễn dịch của Epitope tế bào B được dự đoán bằng phương pháp tin sinh học từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Kim, Trần Thị Như Thùy, Trần Linh Thước 45-55
Khả năng quang xúc tác của TIO2 tạp hóa nitơ tổng hợp bằng phương pháp đun hồi lưu Tóm tắt PDF
Trần Thị Xuân Duyên, Lê Thị Sở Như 56-64
Thu nhận và tinh sạch β-galactosidase từ lactobacillus acidophilus Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Linh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Bích Lam 65-72
Phụ gia chống cháy phi Halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme chống cháy trên cơ sở polyeste không no Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Đông Quỳ, Phạm Huỳnh Trâm Anh, Thiêm Trí Viễn, Nguyễn Ngọc Như Hương, Trịnh Thị Kim Vy 73-79


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP