T. 15, S. 2K (2012)

Mục lục

Articles

Bộ mô tả mới ứng dụng trong truy vấn ảnh dùng Contourlet Co-Occurrence Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hoàng, Lê Tiến Thường, Đỗ Hồng Tuấn, Bùi Thư Cao 05-16
Ứng dụng giải thuật di truyền tái cấu trúc lưới điện Tóm tắt PDF
Hồ Đắc Lộc 17-26
Xác định vị trí chống sét van trên cơ sở giảm rủi ro hư hỏng Tóm tắt PDF
Quyền Huy Ánh, Nguyễn Mạnh Hùng 27-38
Áp dụng phương pháp dựa trên mạng nơ-ron Hopfield tăng cường cho bài toán lựa chọn vận hành tối ưu tổ máy Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Khải, Võ Ngọc Điều, Vũ Phan Tú 39-49
Điều chỉnh điện áp mppt trong hệ thống điện mặt trời nối lưới 3 pha Tóm tắt PDF
Trần Quang Thọ, Trương Việt Anh 50-61
Khảo sát tính nhạy khí amôniắc (NH3) chọn lọc tại nhiệt độ phòng sử dụng cảm biến trên cơ sở ống nano cácbon đa thành Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Công Tú, Lý Tuấn Anh, Trần Phúc Thành, Phan Quốc Phô, Nguyễn Hữu Lâm 62-69
Nghiên cứu đặc tính thẩm thấu ion clo của bêtông có sử dụng xỉ lò cao Tóm tắt PDF
Trần Văn Miền, Nguyễn Thị Hải Yến, Cao Nguyên Thi 70-80
Khảo sát bề rộng trung bình và cường độ nhiễu xạ cao nhất của đường nhiễu xạ của thép không rỉ cán nguội Austenitic theo góc phương vị ø Tóm tắt PDF
Lê Chí Cương 81-90


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP