T. 15, S. 1K (2012)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu thực nghiệm khả năng tạo hình trong qui trình ISF trên tấm nhựa PVC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nang, Nguyễn Thanh Nam, Lê Khánh Điền, Nguyễn Thiên Bình 05-14
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tạo hình ISF trên tấm nhựa PVC gia công một số sản phẩm dân dụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nang, Nguyễn Thanh Nam, Lê Khánh Điền, Nguyễn Thiên Bình 15-26
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cơ bản lên sự phân bố khói độc hại trong tòa nhà bằng CFD Tóm tắt PDF
A. Terziev, I. Antonov, Nguyễn Thanh Nam, Hoàng Đức Liên 27-35
Xác định điều kiện ổn định của các loại xe di chuyển trên bậc thang dùng dây xích Tóm tắt PDF
Phạm Đức Khôi, Thái Thị Thu Hà 36-42
Nghiên cứu chế tạo thiết bị tìm tĩnh mạch bằng phương pháp quang học kết hợp hai bước sóng Tóm tắt PDF
Trần Văn Tiến, Huỳnh Quang Linh, Nguyễn Ánh Hằng 43-51
Ứng dụng kỹ thuật giải chập dự đoán cho xử lý tín hiệu trong hệ thống radar xuyên đất Tóm tắt PDF
Lê Văn Hùng, Bùi Hữu Phú, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Thành Nam 52-59
Ảnh hưởng của yếu tố gia tốc đến độ chính xác của máy đo tọa độ khi đo nhanh Tóm tắt PDF
Thái Thị Thu Hà, Phạm Hồng Thanh 60-68
Thiết kế chế tạo máy tia lửa điện loại nhỏ Tóm tắt PDF
Phan Đình Huấn 69-74
Hệ thống giám sát và điều khiển các thông số khí tượng thủy văn sử dụng công nghệ GSM/GPRS/EGDE Tóm tắt PDF
Phan Huỳnh Lâm, PGS.TS.Thái Thị Thu Hà 75-79
Xác định giá trị tối ưu cho các thông số của quá trình tưới phun theo độ đồng đều hạt mưa Tóm tắt PDF
Võ Tuyển, Nguyễn Thanh Nam, Hoàng Đức Liên 80-89


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP