T. 10, S. 5 (2007)

Mục lục

Articles

Sự tồn tại nghiệm của phương trình vi phân điều khiển mờ (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Nguyen Dinh Phu, Tran Thanh Tung
Tổng hợp màng cứng CrN bằng phương pháp phún xạ mạ Ion (SIP) Tóm tắt PDF
Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Quang Trung
Khảo sát ảnh hưởng của các thông số vật lý đến hiệu suất ghi của Detector bán dẫn siêu tinh khiết bằng chương trình MCNP4C2 Tóm tắt PDF
Ngô Quang Huy, Võ Xuân Ân, Đỗ Quang Bình
Khảo sát năng lượng tương quan Electron-Positron trong kim loại Cu (FCC) Tóm tắt PDF
Châu Văn Tạo, Trịnh Hoa Lăng
Mô phỏng Monte Carlo đường cong hiệu suất đỉnh của đầu dò Hpge trong hệ phổ kế Gamma môi trường sử dụng chương trình MCNP4C2 Tóm tắt PDF
Trương Thị Hồng Loan, Mai Văn Nhơn, Đặng Nguyên Phương, Trần Ái Khanh, Trần Thiện Thanh
Xác định phân tử lượng và các thông số động học của Urease từ đậu nành hạt vàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Phú, Nguyễn Thị Cẩm Vi
Kiểm soát và thống kê chỉ số điện năng tiêu thụ từ xa Tóm tắt PDF
Lộc Đắc Hồ, Duy Châu Huỳnh, Vũ Anh Trần
Ảnh hưởng của dữ liệu huấn luyện trong các thuật toán phân loại ảnh viễn thám Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung
Phân tích dao động riêng của cầu vòm ống thép nhồi bê tông có thanh kéo và đường xe chạy dưới Tóm tắt PDF
Lê Văn Nam, Nguyễn Ngọc Long


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP