T. 16, S. 2K (2013)

Mục lục

Articles

Ứng dụng nguyên lý Alber để thiết bị hỗ trợ xe lăn vượt cầu thang Tóm tắt PDF
Đặng Văn Nghìn, Phạm Cơ, Phạm Hoàng Thông, Hồ Đăng Phúc 05-12
Nhận dạng hệ động học Mimo sử dụng mô hình MimoNeural Narx ngược Tóm tắt PDF
Hồ Phạm Huy Ánh, Nguyễn Thanh Nam 13-25
Điều khiển hoạt động tay máy 4 bậc từ xa Tóm tắt PDF
Từ Diệp Công Thành 26-34
Xây dựng hệ thống thu nhận ảnh độ phân giải cao sử dụngmáy bay không người lái Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung, Nguyễn Anh Thi 35-42
Nghiên cứu giới hạn ổn định điện áp của nguồn điện phân tán sử dụng máy điện không đồng bộ trong lưới điện phân phối Tóm tắt PDF
Trịnh Trọng Chưởng, Trương Việt Anh, Vũ Phan Tú 43-53
Giải bài toán phối hợp các tổ máy phát điện đa nhiên liệutrong nhà máy nhiệt điện sử dụng lý thuyết nhân tử Lagrange Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên, Nguyễn Minh Đức Cường 54-62
Phân tích ảnh hưởng của sự suy giảm cảm ứng từ đến sự phân bố dòng điện trong máy phát điện từ thủy động loại Faraday Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên 63-72
Nghiên cứu khả năng ứng dụng quả cầu tích lạnh tự sảnxuất trong nước để tiết giảm chi phí năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Bảo, Nguyễn Duy Tuệ, Đào Huy Tuấn 73-81
Nghiên cứu vị trí của đầm dùi trong máy bó vỉa hè cốppha trượt Tóm tắt PDF
Lưu Thanh Tùng, Lương Văn Tới 82-88
Áp dụng phương pháp tối ưu hóa phần tử bầy đàn với hệsố giới hạn cho bài toán tối ưu hóa công suất phản kháng Tóm tắt PDF
Võ Ngọc Điều, Lê Anh Dũng, Vũ Phan Tú 89-101


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP