T. 10, S. 6 (2007)

Mục lục

Articles

Sự tồn tại nghiệm của phương trình vi phân điều khiển tập (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Nguyen Dinh Phu, Tran Thanh Tung 5-14
Phương trình Einstein trong mô hình vector cho trường hấp dẫn (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Vo Van On 15-26
Xây dựng phần mềm tính đường đẳng liều của nguồn bức xạ Gamma dạng hình học mặt trụ Tóm tắt PDF
Châu Văn Tạo 27-34
Áp dụng phương pháp chuẩn hoá K0-INAA phân tích hàm lượng nguyên tố Sm và La trong mẫu bụi có tính đến việc hiệu chỉnh trùng phùng thực Tóm tắt PDF
Huỳnh Trúc Phương, Mai Văn Nhơn 35-40
Ức chế ăn mòn thép đường ống trong dung dịch nước trung tính và kiềm tại các nhiệt độ khác nhau bởi Natri Molipdat. Tóm tắt PDF
Vũ Đình Huy, Trần Thị Lan Anh 41-48
Sự mềm hoá của kim loại trong biến dạng dẻo (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Truong Tich Thien 49-58
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột má phanh (bột ma sát) từ dầu vỏ hạt điều Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Dũng 59-65
Nghiên cứu cải thiện quá trình lên men nồng độ cao trong sản xuất bia (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Le Van Viet Man, Pham Quoc Chuong 66-70
Mạng Wavelet cho bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn trong các ngày đặc biệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Việt, Trần Anh Dũng, Nguyễn Quang Thi 71-78
Tìm hiểu cơ chế gây lún mặt đất do khai thác nước đất ở khu công nghiệp Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Thiềm Quốc Tuấn, Huỳnh Ngọc Sang, Trần Lê Thế Diễn 79-83


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP