T. 10, S. 11 (2007)

KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Mục lục

Articles

Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong phát triển phần mềm Web Tóm tắt PDF
Trần Đan Thư, Huỳnh Thụy Bảo Trân 5-17
Xác định thành phần chất sơn khuôn hợp lý cho công nghệ khuôn chân không Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hà 18-22
Bước đầu nghiên cứu thủy phân liên tục Sacchrose bằng Enzyme Invertase cố định trong Gel Alginate Tóm tắt PDF
Vũ Thị Kim Hạnh, Lê Văn Việt Mẫn 23-31
Nghiên cứu đặc điểm trao đổi nhiệt trong bộ hâm nước tận dụng nhiệt khói thải nồi hơi công nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuyên 32-38
Tách tâm tán xạ bằng mô hình Prony và đặc trưng động máy bay trong trường điện từ Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tý, Lê Tiến Thường 39-47
Nghiên cứu thực nghiệm đầu đốt tạo xoáy và ảnh hưởng của hệ số xoáy lên quá trình cháy dòng phun rối xoáy hai pha Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thanh Hào 48-56
Ứng dụng mạng Nơron song tuyến trong bài toán dự báo phụ tải điện phần 2 Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoàng Oanh, Trần Hoàng Lĩnh, Đồng Sĩ Thiên Châu, Nguyễn Kỳ Tài 57-73
Phân tích dầm thép - bê tông liên hợp có xét đến tương tác không toàn phần của liên kết chịu cắt bằng phương pháp ma trận độ cứng trực tiếp Tóm tắt PDF
Bùi Công Thành, Nguyễn Văn Chúng 74-84
Ước lượng chi phí xây dựng chung cư bằng mạng Neuron nhân tạo Tóm tắt PDF
Lê Hoài Long, Phan Văn Khoa, Lưu Trường Văn 85-93
Nguyên lý quản lý theo định hướng thị trường và tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thúy, Lê Nguyễn Hậu 94-103


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP