T. 16, S. 1Q (2013)

Mục lục

Articles

Để thành công trong việc phát triển sản phẩm mới – một góc nhìn từ dự án của các doanh nghiệp sản xuất tại Tp.HCM Tóm tắt PDF
Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Đăng 05-19
Người mẫu cực hấp dẫn trong quảng cáo: điều gì gây nên hiệu ứng tiêu cực? Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Sinh 20-34
Kiểm định thang đo chất lượng đào tạo MBA tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thọ, Trần Thị Kim Loan 35-46
Tòa trọng tài thường trực La Haye và vấn đề giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông của Việt Nam Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 47-67
Bất ổn kinh tế vĩ mô Việt Nam nhìn từ chính sách tiền tệ Tóm tắt PDF
Hạ Thị Thiều Dao, Phạm Thị Tuyết Trinh 68-80
Xác định vị thế cạnh tranh của các phân ngành sản phẩm ngành điện tử - công nghệ thông tin Tp.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Thuý Quỳnh Loan 81-94
Estimating Vietnam’s income mobility in 2004 – 2008: a test – retest correlation approach Tóm tắt PDF
Paul Glewwe, Vũ Khoa 95-102
Sự tác động của những sự kiện khác nhau trong một chuỗi dịch vụ đến mức độ hài lòng tổng quát của khách hàng tại hai thời điểm đo lường “nóng” và “lạnh” Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy 103-118


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP