T. 16, S. 1T (2013)

Mục lục

Articles

Tạo dòng và biểu hiện protein leptin người tái tổ hợp trong Escherichia coli Tóm tắt PDF
Lê Mai Hương Xuân, Lê Đình Tố, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước 05-12
Dòng hóa và biểu hiện protein LTB trong Escherichia coli và Bacillus subtilis Tóm tắt PDF
Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Hoàng 13-22
Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu trên gia cầm của các epitope tế bào B liên tục từ các kháng nguyên virus cúm gia cầm H5N1 đã được dự đoán in silico Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước 23-33
Khảo sát khả năng tạo Beta-carotene của chủng vi tảo Dunaliella phân lập ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Hiệp Hùng, Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Mỹ Lan, Lê Thị Mỹ Phước, Phạm Thành Hổ 43-50
Thu nhận một số hỗn hợp vi sinh vật có khả năng sinh hydro từ các nguồn thải Tóm tắt PDF
Phạm Thị Kim Hạnh, Tô Thị Ngọc Anh, Nguyễn Dương Tâm Anh 51-59
Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao và sự thiếu khí carbon dioxide trên hiện tượng quang ức chế ở lá Mai Dương Mimosa pigra L. Tóm tắt PDF
Đỗ Thường Kiệt, Trần Triết, Bùi Trang Việt 60-68
Khảo sát sự biến nạp gen ở mô sẹo mía (Saccharum Officinarum L.) bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens và tái sinh chồi sau chuyển gen Tóm tắt PDF
Trần Văn Hà, Cung Hoàng Phi Phượng, Bùi Văn Lệ 69-76


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP