T. 10, S. 10 (2007)

Mục lục

Articles

Hàm lượng Polyphenols tổng, Catechin tổng và hoạt tính quét gốc tự do DPPH của một số loại trà xanh trên thị trường Việt Nam (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Pham Thanh Quan, Tong Van Hang, Nguyen Hai Ha, Bach Long Giang 5-11
Tổng hợp bột màu Coban Aluminat (CoAl2O4) kích thích hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp. Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Minh 12-17
Nghiên cứu tách Sunfat từ nước Ót bằng dung dịch CaCl2 Tóm tắt PDF
Lê Minh Tâm, Hoàng Đông Nam 18-24
Ăn mòn đối với một số kim loại màu và hợp kim trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam. Tóm tắt PDF
Bùi Bá Xuân, IU.L. Côvantrúc, Philitrev N.L, Nguyễn Nhị Trự 25-31
Các tính chất quang, điện của màng dẫn điện trong suốt ZnO: Ai chế tạo bằng phương pháp SOL-GEL Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Việt, Trần Quang Trung, Lê Khắc Bình, Đặng Mậu Chiến 32-38
Sửa chữa và gia cố công trình bê tông cốt thép bằng phương pháp dãn nhờ sử dụng vật liệu FRP Tóm tắt PDF
Ngô Quang Tường 39-51
Tính toán hệ kết cấu bảo vệ hố móng sâu bằng phương pháp xét sự làm việc đồng thời giữa đất nền và kết cấu Tóm tắt PDF
Châu Ngọc Ẩn, Lê Văn Pha 52-61
Một số kết quả nghiên cứu gia cố đất yếu khu vực quận 9 TP.HCM bằng vôi và xi măng Tóm tắt PDF
Ngô Tấn Phong, Nguyễn Mạnh Thủy 62-68
Hệ thống phân loại đất đá phục vụ cho các công trình thủy điện Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Bình, Lê Phước Hảo 69-79
Nghiên cứu thực nghiệm một số quá trình tận dụng chất thải công nghiệp làm nhiên liệu thay thế cho quá trình đốt trong lò nung ximăng ở điều kiện Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hải 80-88
Quản lý vốn lưu động tại các doanh nghiệp nhựa Tp. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thúy, Hàng Lê Cẩm Phương 89-95


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP