T. 10, S. 13 (2007)

Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn.

Mục lục

Articles

Phân tích các đặc tính của xoáy bất đối xứng và lực ngang trên các cố thể thanh mảnh, đối xứng trục ở góc tấn lớn dùng chương trình tính Navier-stokes Tóm tắt
S. K. Jung, S. E. Je, M. J. Park, R. S. Myong, T. H. Cho 5-11
Dịch vụ đặt chỗ tài nguyên trên Portable Batch System Tóm tắt
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Quốc Tuấn, Bùi Dũng Anh Tuấn 13-17
Kỹ thuật tìm thông tin ngôn ngữ chéo nhau sử dụng từ điển hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt
Nguyen Han Doan 18-30
Phương pháp tiếp cận mới trong việc ứng dụng kỹ thuật thủy vân số (Digital watermarking) trên các tài liệu tiếng Việt Tóm tắt
Nguyen Thanh Son, Nguyen Van Doan, Dang Tran Khanh 31-41
Giải các bài toán có ràng buộc thời gian tính toán trên môi trường lưới Tóm tắt
Nguyen Tuan Anh 42-51
EDAGRID@HCMUT: Một hạ tầng lưới tính toán cho các ứng dụng hướng dịch vụ Tóm tắt
Nguyen Tuan Anh, Nguyen Cao Dat, Tran Ngoc Minh, Nguyen Thanh Son, Nguyen Quang Hung, Dang Tuan Nghia 52-61
SUPERNODE II: Một nút lưới trong EDAGRID Tóm tắt
Thoai Nam, Tran Dang Khoa 62-68
Giải tối ưu bài toán phân hoạch tập hợp kích thước lớn dùng tính toán song song Tóm tắt
Tran Van Hoai 69-78
Những giải thuật sắp đặt và đi dây mức luận lý cho mạch bất đồng bộ Tóm tắt
Pham Quoc Cuong, Nguyen Vu Thien Nga, Dinh Duc Anh Vu, Phạm Hoàng Anh 79-87
Cải tiến khả năng chịu lỗi, các giải thuật tìm đường đi ngắn nhất trong mạng Tóm tắt
Nguyen Chi Ngoc, Nguyen Hong Thai, Pham Minh Tri 88-96
Một khung sườn toàn diện cho việc quản lý dữ liệu trên lưới Tóm tắt
Dang Tran Khanh, Phan Thi Thanh Huyen, Vo Hoang Tam 97-108


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP