T. 16, S. 3K (2013)

Mục lục

Articles

Thuật toán PR-SVM cho nhận dạng hoạt động gõ tay sử dụng quang phổ cận hồng ngoại chức năng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hải, Ngô Quốc Cường, Nguyễn Việt Hùng 05-17
Điều khiển xe lăn điện bằng các hoạt động của mắt dựa trên tín hiệu điện não Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hải, Võ Văn Tới, Nguyễn Văn Trung 18-28
Thiết kế bộ nguồn cung cấp liên tục trên cơ sở bộ biến đổi DC/DC Push-Full hiệu suất cao Tóm tắt PDF
Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Hoài Phong 29-40
Siêu phân giải video bằng phương pháp nội suy kết hợp Tóm tắt PDF
Bùi Thư Cao, Lê Tiến Thường, Đỗ Hồng Tuấn, Nguyễn Đức Hoàng 41-57
Xét hiệu ứng áp suất ngược của tuabin các máy phát nhiệt điện nhằm tối ưu hóa công suất tác dụng và công suất phản kháng trong hệ thống điện Tóm tắt PDF
Lưu Hữu Vinh Quang 58-71
Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn bậc cao thích nghi cho mô phỏng trường nhiệt của cáp ngầm cao thế trong đất nhiều lớp Tóm tắt PDF
Vũ Phan Tú, Võ Văn Hoàng Long 72-83
Đặc trưng hóa lý của vật liệu Nanocomposite Tio2/Hydroxyapatite Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng 84-92
So sánh khả năng lên men các loại đường trong dịch nha bởi nấm men cố định trong gel alginate và nấm men tự do trong quá trình lên men bia nồng độ cao Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hiền, Lê Văn Việt Mẫn, Hoàng Kim Anh 93-100


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP