T. 16, S. 4K (2013)

Mục lục

Articles

Điều khiển trực tuyến giảm tốn hao trong động cơ cảm ứng trên cơ sở DSP TMS 320LF2812 Tóm tắt PDF
Lê Minh Phương, Lê Đức Dũng, Nguyễn Viết Thuyên, Nguyễn Hoài Phong 05-18
Phương pháp điều khiển cải tiến cho hệ thống điện mặt trời kết lưới ba pha cấu trúc một tầng Tóm tắt PDF
Phan Quốc Dũng, Nguyễn Trường Đan Vũ, Lê Đình Khoa, Nguyễn Bảo Anh, Lê Chí Hiệp 19-32
Áp dụng kỹ thuật Superscalar vào một vi xử lý RISC 32 bit Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Quỳnh, Hầu Nguyên Thanh Hoàng 33-42
Tính toán trường điện của đường dây truyền tải cao áp một chiều bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tóm tắt PDF
Vũ Phan Tú 43-52
Nghiên cứu van servo khí nén cao tốc kiểu không đối xứng Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hồng Sơn, Trần Thiên Phúc 53-59
Nghiên cứu thực nghiệm việc thay thế môi chất lạnh R22 và R21 bằng môi chất lạnh R404A, R290, R600A thân thiện với môi trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Bảo, Đào Huy Tuấn, Nguyễn Duy Tuệ 60-67
Phân tích tầm ảnh hưởng đối tượng theo chủ đề trong mạng Xã hội Tóm tắt PDF
Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc 68-78
Xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin chuyên ngành dệt kim Tóm tắt PDF
Hồ Thị Minh Hương, Trần Đại Nguyên 79-84
Tính chất động học và đặc điểm thủy phân của lipase tinh sạch từ gan tụy cá tra (pangasius) Tóm tắt PDF
Vương Bảo Thy, Trần Bích Lam, Lưu Duẩn 85-91
Áp dụng biến đổi Wavelet cho việc xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải rẽ nhánh Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Bình, Vũ Phan Tú 92-103


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP