T. 11, S. 1 (2008)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mục lục

Articles

Một số kết quả mới trong phương trình vi phân điều khiển mờ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Phư, Trần Thanh Tùng 5-20
Ước lượng Bayes cho tỷ lệ trộn trong phân loại và nhận dạng hai tổng thể. Tóm tắt PDF
Tô Anh Dũng, Võ Văn Tài, Phạm Gia Thụ 21-30
Về kỹ thuật trơn hóa biến dạng trong phương pháp phần tử hữu hạn (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Ngo Thanh Phong, Nguyen Xuan Hung, Nguyen Dinh Hien 31-39
Khai thác luật thiết yếu nhất từ tập phổ biến đóng Tóm tắt PDF
Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy 40-50
Tính chất quốc tế và hội nhập trong việc viết danh pháp hóa học Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Thạch, Lê Văn Thới 51-67
Phản ứng khử Nitrat trên điện cực đồng và điện cực đồng biến tính bởi Polypyrole Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Viết Thịnh, Lê Viết Hải 68-73
Khảo sát hoạt tính ức chế tăng trưởng của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung Hela Tóm tắt PDF
Hồ Huỳnh Thùy Dương, Tất Tố Trinh, Franck Thiard, Nguyễn Ngọc Hạnh 74-81
Xử lý mạt dừa sau trồng nấm bào ngư bằng xạ khuẩn Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ánh Hồng, Lương Bảo Uyên 82-89
Xây dựng quy trình biến nạp GEN bar - GEN kháng thuốc diệt cỏ vào cây khoai mì (Manihot esculenta Crantz) bằng phương pháp bắn GEN Tóm tắt PDF
Bùi Lan Anh, Nguyễn Phan Cẩm Tú, Trần Nguyên Vũ, Bùi Văn Lệ 90-95
Khảo sát sự hiện diện ngoại khuẩn ở cây con thuộc họ dầu (DIPTEROCARPACEAE) và họ đậu (FABACEAE) tại vườn ươn lâm trường Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Pham Nguyen Duc Hoang, Dang Le Anh Tuan 96-100


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP