T. 16, S. 3Q (2013)

Mục lục

Articles

Đề xuất mô hình chấp nhận quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Nghĩa, Phạm Mạnh Cường 05-19
Sử dụng facebook và sự gia tăng vốn xã hội Tóm tắt PDF
Lý Văn Thạnh 20-32
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại các trường đại học, cao đẳng ở Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Khánh Trang 33-44
Văn hóa và chất lượng dịch vụ hàng không Tóm tắt PDF
Lư Trà Thu 45-64
Chất lượng đào tạo MBA, sự thỏa mãn và lòng trung thành của học viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thọ, Huỳnh Thị Phương Lan 65-76
Mối liên hệ giữa chi phí chuyển đổi, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Vinh, Huỳnh Thị Phương Lan 77-85
Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán: bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Văn Điệp 86-100
Toàn cảnh về công bố quốc tế của khoa học Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 101-109


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP