T. 11, S. 2 (2008)

KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Mục lục

Articles

Nhận dạng khuyết tật của cầu mô hình bằng phương pháp năng lượng và mạng Neuro-Fuzzy Tóm tắt PDF
Nguyễn Sỹ Dũng, Lê Minh Cảnh, Ngô Kiều Nhi 5-17
Quy trình tính toán thiết kế hệ thống băng tải ống Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam 18-32
Mô hình bộ khuyếch đại công suất và bộ dự đoán méo trong hệ thống OFDM (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Tran Duc Tan 33-41
Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng trong hệ giếng lượng tử Tóm tắt PDF
Bùi Trung Thành, Lê Khắc Bình 42-49
Transistor phân tử Tóm tắt PDF
Trần Tiến Phức 50-59
Ảnh hưởng của hàm lượng Parafin đến sự lắng của các hạt rắn phân tử trong môi trường dầu thô (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Phan Dinh Tuan, Ta Dang Khoa 60-65
Một giải thuật mới để xác định giới hạn ổn định điện áp của hệ thống điện nhiều nguồn với tiêu chuẩn BM Tóm tắt PDF
Lưu Hữu Vinh Quang 66-78
Giải tích kỹ thuật điều chế sóng mang cho nghịch lưu 4 khóa với nguồn DC cân bằng. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Xuân Bắc 79-90
Mô hình khái niệm cho hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển phân bố Tóm tắt PDF
Trương Đình Châu, Nguyễn Đức Thành, Lương Văn Lăng 91-97
Một phương pháp xác định độ tin cậy của vùng bảo vệ của các đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm trong bảo vệ các công trình Tóm tắt PDF
Hồ Văn Nhật Chương, Phạm Đình Anh Khôi 98-108


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP