T. 11, S. 3 (2008)

CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Mục lục

Articles

Áp dụng điều khiển thích nghi vào bài toán theo vết đường hàn cho tay máy di động (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Tran Thien Phuc 5-15
Bộ điều khiển mạng Nơ ron sử dụng cho các thiết bị phục hồi khớp gối kiểu khí nén (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Tu Diep Cong Thanh, Tran Thien Phuc 16-29
Thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động với độ phân giải Micro Tóm tắt PDF
Phạm Huy Hoàng, Trần Văn Thùy 30-40
Mô phỏng động học và điều khiển Robot hai chân (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Nguyen Quoc Chi, Duong Mien Ka, Chung Tan Lam, Le Hoai Quoc 41-48
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý dữ liệu thí nghiệm cho máy nén ba trục (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Pham Hong Thom, Le Minh Son, Phan Tan Tung, Nguyen Tan Tien 49-57
Tối ưu hóa kiểu dáng kết cấu theo phương pháp mật độ và phương pháp tiến hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Lộc, Bùi Hoàng Giang 58-68
Mô phỏng bộ điều khiển Neuron với luật học hệ số học thích nghi và phương pháp xung lượng Tóm tắt PDF
Từ Diệp Công Thành 69-78
Tối ưu hóa sơ đồ cắt chi tiết kim loại từ phôi tấm bằng phương pháp dập nguội Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Tuấn, Trần Trung Anh Dũng, Trần Đăng Bổng 79-87
Mô tả đường biên chi tiết mẫu bằng máy quét Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Tuấn, Trần Đăng Bổng 88-96
Nghiên cứu Robot hàn mức chỉ thị (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Nguyen Tan Tien, Le Hong Loan, Tran Thien Phuc, Pham Dang Khoa 97-105


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP