T. 17, S. 1X (2014)

Mục lục

Articles

Sự biến đổi địa chính trị biển đông từ sau chiến tranh lạnh đến nay Tóm tắt PDF
Võ Văn Sen, Nguyễn Thế Trung 05-26
Tăng cường hợp tác, tận dụng khả năng tư vấn và hỗ trợ tri thức, công nghệ của cộng đồng quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển và bảo vệ biển Đông Tóm tắt PDF
Nguyễn Tác An, Trần Công Huấn 27-27
Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua tập hồ sơ tư liệu tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhã 38-47
Hoạt động phòng thủ trên biển của vương triều Nguyễn (1802 - 1884) Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai 48-57
Hợp tác giải quyết xung đột biển Đông hiện nay - một số gợi ý từ góc nhìn của Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Nam Tiến 58-76
Lợi ích của các nước trong hợp tác phát triển ở biển Đông Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Thống 77-87
Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý và khai thác (từ năm 1975 đến nay) Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Trâm 88-95
Đảo và quần đảo Việt Nam trên Biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy 96-111
Đời sống xã hội- kinh tế- văn hóa ở vùng biển Nam Bộ và vấn đề phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Phan Thị Yến Tuyết 112-128


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP