T. 17, S. 1K (2014)

Mục lục

Articles

Xây dựng mạng truyền thông thời gian thực trên cơ sở Zigbee và Ethernet cho hệ thống pin năng lượng mặt trời Tóm tắt PDF
Phan Quốc Dũng, Đào Ngọc Đạt, Lê Chí Hiệp 05-15
Tính toán trường nhiệt và Ampacity của đường dây truyền tải điện trên không bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tóm tắt PDF
Võ Văn Hoàng Long, Vũ Phan Tú 16-29
Dự báo phụ tải điện theo mô hình tương quan dựa trên luật mờ. Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Bình, Lương Văn Mạnh 30-36
Phân tích các đặc tính điện của máy phát từ thủy động để cực đại hiệu suất nhiệt Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên 37-46
Mô hình tích hợp 1D/1D+2D cho tính toán ngập lụt đô thị và áp dụng cho lưu vực kênh Nhiêu lộc – Thị nghè (Tp.HCM) Tóm tắt PDF
Trần Thị Mỹ Hồng, Lê Song Giang 47-59
Thiết lập tuyến đường bay của vật thể bay không người lái trong điều kiện không xác định giá trị của tham số gió trong vùng bay Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Quyền, Vũ Thị Đoan Trang 60-66
Sự biến động của các hợp chất phenolic trong lá trà trong quy trình chế biến trà Oolong Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Trâm, Huỳnh Ngọc Oanh, Phan Phước Hiền 67-75
Bê-Tông tự liền vết nứt ứng dụng cơ chế hoạt tính sinh học của vi khuẩn Bacillus subtilis Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, Nguyễn Khánh Sơn 76-86
Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH và cation hóa trị 2 đến đặc tính lưu biến của dịch sương sâm Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Hà Vi, Nguyễn Bảo Việt, Vũ Tiến Long 87-93
Nghiên cứu quá trình lên men Axit Xitric trên môi trường rắn sử dụng bã mía và chủng nấm mốc Aspergillus Niger Tóm tắt PDF
Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Anh Tuấn 94-101
Điều khiển thích nghi dựa theo mô hình cho thiết bị phản hồi xúc giác để cải thiện lực bám Tóm tắt PDF
Vũ Minh Hùng, Trịnh Quang Trung 102-114


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP