T. 17, S. 3X (2014)

Mục lục

Articles

Chợ nổi đồng bằng sông Cửu Long – nét đặc trưng văn hóa của người Việt Nam Bộ Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 5-15
Từ đồn thủ biên giới đến thị xã Hồng Ngự Tóm tắt PDF
Đỗ Kim Trường 16-28
Các kiểu nhân vật trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Phan Mạnh Hùng 29-38
Thiên nhiên trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn phê bình sinh thái Tóm tắt PDF
Trần Thị Ánh Nguyệt 39-50
Vấn đề cải biên tiểu thuyết “Rừng Na Uy” thành tác phẩm điện ảnh Tóm tắt PDF
Đào Lê Na 51-62
Kiểu kết cấu gắn với âm nhạc trong Sự bất tử của Milan Kundera Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Tiến 63-68
Tổng quan văn bản Ngự chế tiễu bình Bắc kì nghịch phỉ thi tập và Ngự chế tiễu bình Nam kì tặc khấu thi tập của hoàng đế Minh Mệnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Khuyến 69-87
Ẩn dụ và mô hình văn hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kiều Thu, Bạch Thị Thu Hiền 88-101
Những ảnh hưởng của văn hóa Chăm đối với văn hóa Việt và dấu ấn trong ngôn ngữ Tóm tắt PDF
Lý Tùng Hiếu 102-119
Quan hệ kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mekong trong thời kỳ chiến tranh lạnh Tóm tắt PDF
Huỳnh Phương Anh 120-133


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP