T. 17, S. 4X (2014)

Mục lục

Articles

Về nguồn gốc hệ tính Nguyễn Cửu và Chánh thống suất Cai cơ Nguyễn Cửu Vân Tóm tắt PDF
Đỗ Kim Trường 5-12
Dấu ấn Đông Sơn ở “Phương Nam” Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Đức Mạnh 13-35
Nguồn lực sinh kế của hộ gia đình huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Võ Văn Sen, Trương Quang Hải, Bùi Văn Tuấn 36-47
Một vài nét về xu hướng vận động của khoa học - công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Hồ Sơn Điệp 48-54
Thách thức đối với thanh niên ven đô TP. HCM – Điển cứu tại quận ven Bình Tân Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thu Trang, Châu Thị Thu Thủy 55-72
Biến đổi xã hội của người Cơho-Cil ở Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Thôi 73-87
Đặc trưng tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thơ 88-107
Thực trạng phát triển làng nghề ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Huỳnh Đức Thiện 108-115
Những đặc trưng tương đồng và khác biệt trong lĩnh vực nhà ở của văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Việt Nam truyền thống Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Lương 116-124


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP