T. 17, S. 3Q (2014)

Mục lục

Articles

Tăng trưởng xanh: Mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân 06-13
Tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Nhìn từ quá trình sử dụng năng lượng và mức phát thải khí CO2 Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Mạnh 14-25
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với kinh tế cả nước và các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Quốc Tuấn 26-44
Ảnh hưởng của tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành nước giải khát Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng, Lê Tấn Bửu 45-60
Lợi ích mối quan hệ, cam kết, sự thỏa mãn và lòng trung thành: Trường hợp khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Mộng Nhung, Nguyễn Thị Mai Trang 61-70
Sự chấp nhận và sử dụng đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Cao Hào Thi 71-87
Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng Tóm tắt PDF
Võ Văn Thanh, Phạm Quốc Trung 88-100
Đánh giá môi trường đầu tư ở đồng bằng Sông Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Trung, Hồng Vũ Tuấn Cường 101-116
Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản từ thị trường việt nam Tóm tắt PDF
Mai Thị Cẩm Tú 117-128
Nghiên cứu phí ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh dựa trên mô hình vận tốc-mật độ Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Zhou Wen-Hui, Yu Jian-Jun 119-139


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP