T. 17, S. 4Q (2014)

Mục lục

Articles

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây thông qua thương hiệu, hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Khả, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đức Chính, Huỳnh Thanh Tú 06-19
Quản lý và phát triển dịch vụ xã hội ở Nhật Bản - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Khoa 20-35
Đánh giá liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Mai 36-45
Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nghèo trong cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Mạnh, Phan Vĩnh An 46-56
Tác động lấn át của FDI đến sự rời ngành của doanh nghiệp trong nước Tóm tắt PDF
Phạm Quang Sáng, Phạm Thị Bích Ngọc, Phạm Đình Long 57-68
Ứng dụng của phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực TP.HCM Tóm tắt PDF
Võ Văn Thanh, Phạm Quốc Trung 69-82
Thái độ và ý định vi phạm bản quyền phần mềm của sinh viên Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Thảo, Hà Huy Hiếu 83-95
Định vị sản phẩm cá tra của Việt Nam trên thị trường Pháp bằng thí nghiệm sự lựa chọn Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thông, Nguyễn Mạnh Hùng 96-111
Những cơ sở đề xuất ban hành Luật về quyền miễn trừ trong lĩnh vực tư pháp của quốc gia nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 112-132


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP