T. 18, S. 4K (2015)

Mục lục

Articles

Phương pháp không lưới RPIM mở rộng cho bài toán nứt trong vật liệu trực hướng Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Nha, Bui Quoc Tinh, Truong Tich Thien 05-13
Ứng dụng hàm Bessel để tính các chất gây ô nhiễm không khí với sự phân tầng của khí quyển Tóm tắt PDF
Tran Anh Dung, Chu Thi Hang, Bui Ta Long 14-20
Phương pháp phần tử hữu hạn nội suy liên tiếp trong phân tích truyền nhiệt Tóm tắt PDF
Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thanh Nha, Bui Quoc Tinh, Truong Tich Thien 21-28
Nghiên cứu tác động của Micro-plasma trong chữa trị vết thương ở mức độ in vitro và in vivo Tóm tắt PDF
Ngo Thi Minh Hien, Huynh Quang Linh, Liao Jiunn Der, Nguyen Nhu Son Thuy 29-37
Ứng dụng mô hình của Dũng để dự đoán phá hủy dẻo của tấm hợp kim nhôm trong quá trình dập sâu Tóm tắt PDF
Nguyen - Huu Hao, N. Nguyen Trung, Vu - Cong Hoa Vu - Cong 38-48
Ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang trong nghiên cứu bệnh sâu răng Tóm tắt PDF
Pham Thi Hai Mien, Tran Van Tien, Huynh Quang Linh 49-58
Phương pháp không lưới RPIM mở rộng cho bài toán nứt động trong vật liệu phân lớp chức năng Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Nha, Tran Kim Bang, Bui Quoc Tinh, Truong Tich Thien 59-66
Phân tích thống kê các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hãng hàng không Jetstar Pacific Tóm tắt PDF
Huynh Huu Nhan, To Anh Dung 67-75
Mô phỏng sự lan truyền vết nứt bằng phân tích đẳng hình học mở rộng Tóm tắt PDF
Truong Tich Thien, Tran Kim Bang, Nguyen Duy Khuong, Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thanh Nha 76-84
Hoàn thiện triển khai chương trình phân tích tín hiệu đa ký giấc ngủ Tóm tắt PDF
Le Quoc Khai, Nguyen Thi Minh Huong, Nguyen Vu Quang Hien, Nguyen Le Trung Hieu, Huynh Quang Linh 85-94
Một mô hình hồi quy bán tham số có hiệu chỉnh cho bài toán dự báo lũ lụt Tóm tắt PDF
Le Hoang Tuan, To Anh Dung 95-105
Áp dụng tích phân tương tác tính toán T-Stress cho bài toán nứt hai chiều với phương pháp không lưới RPIM Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Nha, Nguyen Thai Hien, Nguyen Ngoc Minh, Truong Tich Thien 106-113
Về một số đặc trưng hình học của các phân lá quỹ đạo tạo bởi tác động đối phụ hợp của một vài nhóm Lie giải được 5-chiều Tóm tắt PDF
Le Anh Vu, Nguyen Anh Tuan, Duong Quang Hoa 114-122
Phân tích tín hiệu điện thế sự kiện (ERP) sử dụng bộ lọc thích nghi Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Minh Huong, Le Quoc Khai, Nguyen Chi Hai, Ngo Minh Tri, Huynh Quang Linh 123-130
Cải thiện phương pháp không lưới RPIM và áp dụng phân tích ứng xử đàn hồi cho vật liệu phân lớp chức năng FGM Tóm tắt PDF
Phung Quoc Viet, Nguyen Thanh Nha, Truong Tich Thien 131-138
Lập trình và ứng dụng mô hình của Dũng để phân tích nứt dẻo vật liệu kim loại Tóm tắt PDF
Hao Nguyen Huu, Trung N. Nguyen, Hoa Vu Cong 139-148
Xác định mô hình vật liệu ở nhiệt độ cao với tốc độ biến dạng khác nhau và mô phỏng quá trình gia công nóng cho tấm hợp kim Mg AZ31B Tóm tắt PDF
Truong Tich Thien, Nguyen Thanh Long, Vu Nguyen Thanh Binh, Vu Nguyen Thanh Binh, Nguyen Thai Hien 149-158
Phương pháp đặt điện cực mới cải thiện ghi nhận phức bộ QRS trong đo điện tim gắng sức theo thời gian thực Tóm tắt PDF
Le Cao Dang, Nguyen Hoang Tan, Phan Hoai Nam, Thai Minh Quoc 159-163
Dùng xấp xỉ phân tích đẳng hình học cho các bài toán truyền nhiệt ổn định hai chiều Tóm tắt PDF
Le Tuan Em, Vu Cong Hoa 164-174


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP