T. 18, S. 3K (2015)

Mục lục

Articles

Phối hợp đồ thị phụ tải và đồ thị tang góc cho bài toán phân loại đồ thị phụ tải của các khách hàng Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Bình 05-14
Lựa chọn tập biến trong đánh giá ổn định động hệ thống điện sử dụng mạng thần kinh nhân tạo Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Âu, Quyền Huy Ánh, Phan Thị Thanh Bình 15-24
Kỹ thuật phủ vải tạo khối trên trang phục nữ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mộng Hiền, Hồ Tường Vy, Hoàng Thị Thảo 25-36
Xác định khối lượng hợp lý của cần trục có tầm rộng với dầm chính tiết diện hình hộp Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Sơn 37-42
Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ bột titan trộn trong dung dịch điện môi đến năng suất gia công và nhám bề mặt thép SKD61 sau gia công tia lửa điện với điện cực đồng phân cực ngược Tóm tắt PDF
Bành Tiến Long, Ngô Cường, Nguyễn Hữu Phấn 43-52
Đánh giá chất lượng compost sản xuất từ bùn thải thông qua chỉ số hoai mục và năng suất sinh khối cỏ Ý (Lolium multiflorum L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thị Quỳnh, Syoko Oshiro, Kazuto Shima 53-65
Khảo sát nâng cao khả năng sống của Lactobacillus casei vi gói bằng kỹ thuật sấy phun với hỗn hợp Prebiotic Tóm tắt PDF
Liêu Mỹ Đông, Bùi Văn Hoài, Nguyễn Thuý Hương 66-75
Xạ khuẩn phân lập từ đất vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh: nguồn kháng sinh tiềm năng Tóm tắt PDF
Phan Thị Huyền, Huỳnh Thư, Phan Ngọc Uyên Phương, Võ Thị Ly Tao 76-85
Xác định hàm lượng cafein và thành phần hương cà phê từ một số sản phẩm cà phê rang xay và hòa tan trên thị trường Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Lê Thị Kim Phụng, Phạm Thành Quân 86-94
Ảnh hưởng của nhiệt độ rót, chiều dày sơn và độ chân không đến khả năng điền đầy khuôn khi đúc hợp kim A356 theo công nghệ mẫu hóa khí Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hà, Lê Quốc Phong, Nguyễn Nhất Trí, Lại Đình Hoài 95-104
Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) theo dõi tiến độ xây dựng dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Nhật, Đào Minh Tâm, Lê Văn Trung, Lê Trung Chơn 105-113
Đề xuất mô hình GIS 4D dự báo xu hướng xây dựng nhà ở tại đô thị. Áp dụng cho Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Khưu Minh Cảnh, Lê Trung Chơn 114-124


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP