T. 18, S. 6K (2015)

Mục lục

Articles

Giải Thuật Finite Control Set Model Predictive Control Để Cân Bằng Điện Áp Tụ DC-Link Cho Nghịch Lưu T-Type NPC Của Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Kết Nối Lưới Tóm tắt PDF
Phan Quoc Dzung, Nguyen Dinh Tuyen, Nguyen Minh Nhat 05-17
Điều Khiển Động Cơ Điện Nhiều Pha Mắc Nối Tiếp Dựa Trên Lý Thuyết Generalizedvectorial Formalism Tóm tắt PDF
Eric Semail, Ngac Ky Nguyen, Xavier Kestelyn, Tiago Dos Santos Moraes 18-28
Hiệu Năng Của Mạng Nhận Thức Hợp Tác Có Chọn Lựa Relay Chủ Động Và Kết Hợp Chọn Lọc Tóm tắt PDF
Ho Van Khuong, Vo Que Son, Luu Thanh Tra, Pham Hong Lien 29-38
Mở Rộng Giải Tích Vùng Tần Số Trong Phân Tích Đáp Ứng Tần Số Đo Lường Trên Một Máy Biến Áp Phân Phối Tóm tắt PDF
Dinh Anh Khoi Pham, Thi Minh Thai Pham 39-46
Ứng Dụng Các Thiết Bị Facts Cải Thiện Ổn Định Động Trong Hệ Thống Điện Tóm tắt PDF
Đặng Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Liêm 47-54
Điều Độ Tối Ưu Công Suất Kháng Sử Dụng Phương Pháp Tối Ưu Hóa Dựa Trên Địa Sinh Học Và Lý Thuyết Hỗn Loạn Tóm tắt PDF
Truong Xuan Quy, Vo Ngoc Dieu 55-64
Thiết Kế Bộ Điều Khiển Giám Sát Hệ Vi Lưới Hỗn Hợp Nguồn Gió Ứng Dụng Mô Hình Nơ Rôn Mimo Narx Thích Nghi Tóm tắt PDF
Ho Pham Huy Anh, Nguyen Ngoc Son, Tran Thien Huan 65-75
Hoạch Định Quỹ Đạo Và Điều Khiển Hệ Con Lắc Ngược Pendubot Ứng Dụng Hướng Tiếp Cận Ràng Buộc Holonomic Ảo Tóm tắt PDF
Cao Van Kien, Ho Pham Huy Anh 76-85
Phân Tích Ảnh Hưởng Của Máy Phát Điện Gió Lên Ổn Định Động Hệ Thống Điện Tóm tắt PDF
Phan Thi Thanh Binh, Ho Ngoc Thien 86-91
Thiết Kế Bộ Tiền Mã Hóa Tối Ưu Để Cực Đại Tổng Tốc Độ Bit Trong Hệ Thống MIMO Nhiều Cell Nhiều Người Sử Dụng Tóm tắt PDF
Ha Hoang Kha, Nguyen Dinh Long 92-101
Khai Thác Nguồn Thủy Năng Cột Áp Thấp: Phân Tích Và Thiết Kế Turbine Kiểu Ống Venturi Tóm tắt PDF
Nadipuram R. Prasad, Satish J. Ranade, Phuc Huu Nguyen 102-110
Phát Triển Hệ Thống Phát Hiện Đối Tượng Ẩn Dựa Trên Radar Xung Uwb Tóm tắt PDF
Thang Tran- Dai, Tuan Do- Hong, Ha Hoang- Manh 111-121
Kỹ Thuật Tạo Xung PWM Cho Biến Tần Ma Trận Dựa Trên DSP Tóm tắt PDF
Nguyen Gia Hoang Anh, Nguyen Dinh Tuyen, Hong Hee Lee 122-131
Khai Thác Nguồn Thủy Năng Cột Áp Thấp: Thiết Kế Và Chế Tạo Hệ Thống Phát Thủy Điện Tóm tắt PDF
Nadipuram R. Prasad, Satish J. Ranade, Nguyen Huu Phuc 132-142
Điều Khiển Thích Nghi Smith Mờ Cho Hệ Thống Có Thời Gian Trễ Tóm tắt PDF
Nguyen Trong Tai, Dao Van Thanh 143-149
Hệ Thống Mô Phỏng Huấn Luyện Vận Hành Trạm Biến Áp Tóm tắt PDF
Nguyen Van Liem, Dang Tuan Khanh, Ho Thanh Phuong, Nguyen Hoang Minh Tuan, Tran Dinh Bien, Duong Thanh Nhan 150-156
Chuyển Mạch Mềm Với Giải Thuật Bù Tương Tác Cho Nghịch Lưu Ba Pha Nối Lưới Tóm tắt PDF
Thanh-Vu Tran, Dinh-Tuyen Nguyen, Dzung Phan Quoc 157-166
Một Phương Pháp Điều Khiển Trượt Cho Hệ Con Lắc Ngược Trên Xe Tóm tắt PDF
Nguyen Van Dong Hai, Nguyen Minh Tam, Mircea Ivanescu 167-173
Thuật Toán Điều Khiển Trượt Chống Bó Phanh/Điều Khiển Lực Kéo Ô Tô Điện Tóm tắt PDF
Minh N. Vu, Minh C. Ta 174-182
Ứng Dụng Điều Khiển Bền Vững Để Tái Tạo Chính Xác Chuyển Động Của Robot Tóm tắt PDF
Dac-Chi Dang, Young-Bok Kim 183-191
Ứng Dụng Bộ Lọc Kalman Lọc Nhiễu Của Cảm Biến Trong Bộ Nghịch Lưu Kết Nối Lưới Tóm tắt PDF
Nguyen Minh Huy, Le Minh Phuong, Ho Thanh Phuong 192-198
Kết Hợp Phương Pháp Biểu Diễn Đặc Trưng Cục Bộ Và Kỹ Thuật Random Forests Trong Nhận Dạng Người Tóm tắt PDF
Van-Dung Hoang, My-Ha Le, Hyun-Deok Kang, Kang-Hyun Jo 199-207


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP