T. 18, S. 8K (2015)

Mục lục

Articles

Xây dựng mô hình mô phỏng chong chóng máy bay không người lái trong điều kiện Reynolds thấp Tóm tắt PDF
Phan Quốc Thiện, Ngô Khánh Hiếu 05-10
Khảo sát nhiễu ồn âm thanh của chong chóng máy bay không người lái loại nhỏ và chong chóng thuyền lướt khí Tóm tắt PDF
Ngo Khanh Hieu, Pham Quoc Hung, Nguyen Thanh Phong 11-16
Kiểm tra tính ổn định và toàn vẹn của bể chứa bằng phân tích phần tử hữu hạn Tóm tắt PDF
Vu Cong Hoa, Nguyen Huu Tien 17-25
Phân tích phần tử hữu hạn lưỡi Turbine gió trục ngang bằng ANSYS Tóm tắt PDF
Vu Cong Hoa, Nguyen Huu Tien 26-33
Ứng dụng lý thuyết trò chơi hợp tác trong tiết kiệm chi phí khắc phục ô nhiễm Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Bùi Tá Long, Nguyễn Đình Huy 34-43
Ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang trong nghiên cứu da mặt Tóm tắt PDF
Tran Van Tien, Pham Thi Hai Mien, Huynh Quang Linh 44-50
Kiểm soát dao động thân tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao động Tóm tắt PDF
Lê Đình Tuân, Trần Hải 51-59
Phân tích ổn định của tấm chữ nhật chịu tác dụng của tải trọng điều hòa Tóm tắt PDF
Võ Văn Nam, Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Hiền Lương 60-67
Nghiên cứu chuyển động không gian của vũ khí tự động cầm tay khi bắn Tóm tắt PDF
Tạ Văn Phúc, Uông Sỹ Quyền, Vũ Xuân Long 68-75
Nghiên cứu động lực học băng đạn và ảnh hưởng khe hở mắt băng đến thông số dịch chuyển của băng đạn súng đại liên khi bắn Tóm tắt PDF
Vũ Xuân Long 76-83
Ảnh hưởng của hư hỏng lên phổ dao động của dầm chịu tác dụng của tải di động Tóm tắt PDF
Phạm Bảo Toàn, Nguyễn Quang Thành, Ngô Kiều Nhi 84-93
Mô hình hóa và mô phỏng quá trình làm sạch rác thải nilon trong buồng làm sạch của máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập – hút Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Như Nam, Ngô Kiều Nhi 94-103
Xây dựng phương trình vi phân biểu diễn chuyển động của khối nilon trên bề mặt răng đập ở máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập – hút Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Như Nam, Ngô Kiều Nhi 104-110
Khảo sát thông số chuyển vị từ tín hiệu cảm biến đo gia tốc kết cấu dầm nhịp giản đơn Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Đức, Trần Văn Một, Phan Công Bàn, Dương Lê Trường 111-120


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP