T. 18, S. 1Q (2015)

Mục lục

A. Theo chủ đề: Kinh tế Việt Nam 2014 - 2015 Vietnam’s economy in 2014 – 2015

Kinh tế Việt Nam 2014 - 2015: Kinh tế phục hồi và hướng tới tăng trưởng bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân 07-17
Kinh tế Việt Nam: Giải pháp “vượt đáy” và tăng trưởng bền vững Viet Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thùy Dương 18-27

B. Các bài nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhan Như Ngọc, Phạm Đức Chính 28-39
Cải tiến công nghệ để giúp nông sản Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại quốc tế Tóm tắt PDF
Tô Thị Kim Hồng 40-50
Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên, Dương Như Hùng 51-56
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến của du khách nội địa tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Mạnh 57-67
Bàn về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thông tin kế toán Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Thuần 68-74
Dịch vụ ngân hàng truyền thống và trực tuyến: Loại hình nào quyết định sự hài lòng tổng quát của khách hàng Tóm tắt PDF
Phan Hùng Thức, Võ Thị Ngọc Thúy 75-89
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Bích Trâm, Nguyễn Thị Mai Trang 90-103
Yếu tố tiếp nhận của hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống - giải khát, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Trung 104-115
Ảnh hưởng của lí do giải thích thái độ đến mức độ tiêu dùng các sản phẩm cá Tóm tắt PDF
Hồ Huy Tựu 116-123
Đóng góp của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kì 1986 - 2012 Tóm tắt PDF
Mai Lê Thúy Vân 124-131


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP