T. 18, S. 2Q (2015)

Mục lục

Articles

Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Văn Dứt 06-17
Các tiền tố giúp khách hàng tham gia tích cực vào quá trình dịch vụ - Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ đào tạo Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Hậu, Mai Thị Mỹ Quyên 18-29
Các yếu tố tác động đến báo cáo bộ phận các doanh nghiệp niêm yết: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE Tóm tắt PDF
Trần Viết Hoàng 30-39
Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Khoa 40-55
Cấu trúc thu nhập, cấu trúc vốn, cạnh tranh ngân hàng và bất ổn kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Chí Khoa 56-67
Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình đối với phát triển kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân, Ngô Văn Hải 68-78
Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Thế Nguyễn, Nguyễn Lê Hà Thanh Na, Lê Quốc Nghi 79-90
Phân tích các bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối tài sản Tóm tắt PDF
Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân, Hoàng Trung Nghĩa 91-108
Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thanh 109-120
Thực trạng chuỗi cung ứng lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Võ Văn Thanh, Lê Ngọc Quỳnh Lam, Nguyễn Thị Kim Pho 121-136
Nghiên cứu về ảnh hưởng của trẻ em và quảng cáo đến quyết định mua hàng của người mẹ và vai trò điều tiết của biến tuổi trẻ em Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Vũ Phương Thy 137-147


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP