T. 18, S. 3Q (2015)

Mục lục

Articles

Kiểm định và nhận diện mô hình nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Hiền, Phạm Thanh Trung 07-17
Tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hùng 18-29
Phát triển nguồn nguyên liệu ngành chế biến gỗ của Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Trần Văn Hùng 30-40
Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hòa hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hưng, Hồ Xuân Thủy 41-49
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu dùng trái cây của người tiêu dùng tại các siêu thị ở TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Khả, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Anh Tuấn 50-68
So sánh chất lượng dịch vụ và ý định quay lại của khách hàng giữa nhà hàng nhượng quyền thương mại và tự quản lý tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Thị Hoàng Oanh 69-81
Xây dựng hệ thống thông tin tra cứu từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh Tóm tắt PDF
Hồ Trung Thành, Trần Thị Ánh, Nguyễn Khánh Hoà 82-92
Nhận thức và thái độ của ngư i tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Trang 93-104
Vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Tô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Diễm Hiền 105-120
Nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Cổ phần điện nước An Giang Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Tú, Trương Văn Nghiệm 121-134
Hoàn thiện khung pháp lý để thực hiện quyền tiếp cận tư pháp liên quan tới môi trư ng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thỵ Tường Vi 135-146


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP