T. 18, S. 4Q (2015)

Mục lục

Articles

Đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng từ các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ chức – một nghiên cứu trong lực lượng lao động trẻ tại TP. HCM Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Xuân, Võ Thị Thanh Nhàn, Hà Văn Hiệp 07-15
Kết hợp phương pháp netnography và lý thuyết nền (grounded theory) trong nghiên cứu định tính để khám phá mô hình hành vi tẩy chay của người tiêu dùng Tóm tắt PDF
Võ Thị Quý, Cao Quốc Việt 16-24
Doanh nghiệp nhỏ và vừa: sự phân nhóm và dạng thức của nhà quản lý chủ nhân Tóm tắt PDF
Trương Minh Chương 15-33
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Mai Thế Duyệt, Phạm Quốc Trung 34-44
The determinants of intention to buy retirement plans of HCMC residents Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Ngọc Trâm Anh, Phạm Tiến Minh 45-54
Yếu tố tác động ý định tiêu dùng sản phẩm điện máy xanh của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh –tiếp cận theo lý thuyết hành vi dự định tpb Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Nam, Bùi Huy Hải Bích 55-63
Các tiền tố xã hội của đồng tạo sinh dịch vụ Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Mạnh Tuân 64-72
Trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đến từ bên nào? một nghiên cứu trong ngành du lịch lữ hành. Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Liên, Phạm Ngọc Thúy 73-83
Chấp nhận và sử dụng công nghệ: một nghiên cứu về dịch vụ taxi Uber Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thanh, Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuân 84-93
Ảnh hưởng của nguồn lực tương tác lên giá trị đồng tạo sinh và hiệu ứng truyền miệng – một nghiên cứu trong ngành dịch vụ y tế. Tóm tắt PDF
Bùi Văn Dự, Phạm Ngọc Thúy 94-103
Mối quan hệ giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế tại việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tùng 104-112
Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Triệu Tuấn, Hồ Thị Mỹ Loan, Lê Hải Đăng, Nguyễn Trọng Quyền, Trương Quang Huy 113-123
Mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học: so sánh nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thụy Thùy Dung 124-133
Lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng: cách tiếp cận AHP. nghiên cứu chọn nhà cung cấp carton cho trường hợp công ty PVM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đức Nguyên, Lê Phước Luông, Lê Hoàng Lan 134-143
Kiểm định mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) tại thị trường chứng khoán tp.hcm – từ phương pháp truyền thống đến phương pháp kiểm định có điều kiện Tóm tắt PDF
Phạm Tiến Minh, Bùi Huy Hải Bích 144-152


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP