T. 18, S. 1T (2015)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu quá trình hấp phụ và giải hấp phụ của probe biến đổi thiol trên điện cực vàng bằng phương pháp quét thế vòng tuần hoàn Tóm tắt PDF
Cao Hữu Tiến, Nguyễn Quang Thiện, Hà Vân Linh, Lê Văn Hiếu 05-13
Tinh chế nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi người tái tổ hợp từ dịch lên men quy mô một lít Tóm tắt PDF
Trần Tiến Anh Thy, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trần Văn Hiếu 14-22
Tối ưu hóa tính chất quang điện màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb (ATO) loại p được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron Tóm tắt PDF
Đặng Hữu Phúc, Nguyễn Văn Duẫn, Nguyễn Sĩ Hoài Vũ, Lê Trấn, Lê Văn Hiếu 23-33
Tính toán tiết diện Compton của nhôm, sắt, đồng, thép C45 và thép CT3 trong vùng năng lượng 250 keV–2600 keV Tóm tắt PDF
Nguyễn Thảo Ngân, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo, Lê Quang Vương, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Đức Tâm 34-42
Phát triển một phản ứng PCR phát hiện Aspergillus parasiticus Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Nhiên, Nguyễn Thị Mai Trâm, Nguyễn Thị Huệ 43-51
Biểu hiện nội bào và khảo sát khả năng tinh chế protein tái tổ hợp trong Bacillus subtilis sử dụng chỉ thị GFP Tóm tắt PDF
Phan Thị Phượng Trang 52-62
Khảo sát hoạt tính gây độc tế bào ung thư vú (MCF-7) của các dẫn xuất acyl hóa của 3-methyl-4-thiorhodanine Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Giàu, Nguyễn Tô Nhã, Ngô Thị Thùy Dương, Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Fritz Duus 63-69
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu nhựa hỗn hợp polypropylene/TiO2 - nano Ag nhằm ứng dụng để khử khuẩn Tóm tắt PDF
Huỳnh Nguyễn Thanh Luận, Huỳnh Chí Cường, Hà Thúc Chí Nhân, Lâm Quang Vinh, Lê Văn Hiếu 70-80
N-TiO2 điều chế bằng phương pháp đun hồi lưu với dung dịch H2O2-urea: điểm điện tích không, khả năng hấp phụ, và hoạt tính quang xúc tác dưới ánh sáng khả kiến Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Hải Yến, Lê Thị Sở Như 81-91
Ứng dụng mẫu đơn hạt trong việc xác định spin và độ chẵn lẻ ở các mức của hạt nhân 59Fe Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Đặng Lành 92-101


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP