T. 18, S. 3T (2015)

Mục lục

Articles

Khả năng diệt sâu khoang Spodoptera litura của vi khuẩn Serratia marcescens phân lập từ tuyến trùng EPN và hợp chất thứ cấp prodigiosin của vi khuẩn này Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Hoàng Anh Kha 05-15
Thiết lập quy trình điện biến nạp cho Bacillus subtilis 1012 và WB800N Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Tiên, Phan Thị Phượng Trang 16-24
Cấu trúc nhóm chức năng dinh dưỡng của côn trùng thủy sinh tại thượng nguồn sông Đa Nhim, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Minh Thông, Hoàng Trọng Khiêm, Hoàng Đức Huy 25-35
Thử nghiệm tạo chế phẩm có hoạt tính kháng oxy hóa từ Spirulina platensis và vàng nano Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lan, Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Đoàn Thị Mộng Thắm, Lê Thị Thanh Loan, Trần Trung Hiếu, Lê Thị Mỹ Phước, Đặng Văn Phú, Nguyễn Quốc Hiến 36-45
Ảnh hưởng của N, P, K, cytokinin và stress nước lên thời gian ra hoa của Dendrobium sonia Tóm tắt PDF
Trần Hà Tường Vi, Nguyễn Du Sanh 46-55
Chuẩn bị và đánh giá khả năng giải phóng hGM-CSF của hạt nano chitosan Tóm tắt PDF
Đặng Tất Trường, Nguyễn Công Thuận, Trần Văn Hiếu 56-63
Xây dựng quy trình phát hiện gen CpTI (Cowpea Trypsin Inhibitor gene) trong gạo biến đổi gen có nguồn gốc từ Trung Quốc bằng phương pháp Real-time PCR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chu Nguyên Thanh, Bùi Văn Lệ 64-73
Tạo tế bào vi khuẩn Escherichia coli biểu hiện tái tổ hợp enzyme acyl thioesterase 2 (ALT2) có khả năng tổng hợp các 2-methylketone chuỗi carbon ngắn và trung bình Tóm tắt PDF
Khuất Lê Uyên Vy, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Thương 74-86
Vi nhân giống cây bẫy kẹp Dionaea muscipula Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Thúy Uyên, Nguyễn Hữu Trọng, Trần Hoàng Phúc, Bùi Văn Lệ 88-98
Sự methyl hóa vượt mức tại đảo CpG thuộc vùng promoter của gen GSTP1 là một đặc tính đặc trưng của bệnh ung thư vú người Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Phương Thảo, Trương Kim Phượng, Lao Đức Thuận, Lê Huyền Ái Thúy 99-104
Điều chế một số dẫn xuất của acid (+)-usnic với amine thơm trong điều kiện chiếu xạ vi song Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Giang, Lưu Hoàng Duy Khương, Nguyễn Kim Phi Phụng 105-112
Tạo dòng và khảo sát biểu hiện phiên bản GFP (Green Fluorescent Protein) cho khả năng biểu hiện tốt trong Bacillus subtilis Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Nam, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng 113-120
Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của TiO2 fluor hóa bằng phương pháp sốc nhiệt đối với các phẩm nhuộm khác nhau Tóm tắt PDF
Lê Tiến Khoa, Hoàng Châu Ngọc, Thái Thủy Tiên, Lê Trung Anh, Phạm Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân 121-131
Phát triển phương pháp lấy mẫu thụ động POCIS nhằm phân tích các hợp chất bảo vệ thực vật phân cực trong nước bề mặt Tóm tắt PDF
Trần Thị Như Trang, Phạm Thị Ty, Trương Lâm Sơn Hải 132-144
Phát triển phương pháp đường chuẩn đa biến ứng dụng xác định đồng thời niken, chì và kẽm trong nước sinh hoạt Tóm tắt PDF
Huỳnh Minh Châu, Lý Dự Thư, Phạm Thái Thạch, Phạm Thị Bảo Trân, Dương Khánh Minh, Nguyễn Ánh Mai 145-151
Phát triển và thẩm định phương pháp phổ hấp thu phân tử ứng dụng định lượng chloride trong vật liệu polymer Tóm tắt PDF
Huỳnh Minh Châu, Nguyễn Thảo Nguyên, Võ Đình Thiên Vũ, Nguyễn Ánh Mai 152-158
Phân tích đa dư lượng các hợp chất bảo vệ thực vật phân cực trong nước bề mặt và bùn lắng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt PDF
Trương Lâm Sơn Hải, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Ngọc Huyền, Trần Thị Như Trang 159-165
Tổng hợp vật liệu hạt nano oxit sắt từ trên nền graphen Tóm tắt PDF
Hồ Thị Tuyết Trinh, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Huy 166-176
Khảo sát lý thuyết cấu trúc và từ tính của một số nhóm nguyên tử NaxV (x=1-12) Tóm tắt PDF
Bùi Thọ Thanh, Trang Mộc Khung, Nguyễn Văn Hồng 177-186
Oxi hóa CO trên xúc tác CuO biến tính Pt trong môi trường có hơi nước và SO2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trí, Hà Cẩm Anh, Lưu Cẩm Lộc, Hoàng Tiến Cường, Trịnh Thị Yến Thi, Nguyễn Thị Loan Phương, Yu. A. Agafonov, N. A. Gaidai 187-196
Tách bóc và khử hóa học graphit oxit trên các tác nhân khử khác nhau Tóm tắt PDF
Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân, Khuất Thị Khánh Vân, Hà Thúc Huy 197-210
Điều chế vật liệu cát phủ vàng ứng dụng trong phân tích thủy ngân Tóm tắt PDF
Triệu Quốc An, Lê Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Thành Nho, Nguyễn Văn Đông 211-220
Nghiên cứu phản ứng benzoil hóa một số aril metil eter bằng acid benzoic sử dụng hệ xúc tác Gd(OTf)3/MSAA Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Phương, Nguyễn Trường Hải, Lê Ngọc Thạch 221-227
Khử graphene oxide bằng xúc tác quang hóa TiO2 nano ống Tóm tắt PDF
Nguyễn Vinh Sơn, Dương Thị Diễm Trinh, Nguyễn Tuyết Phương, Lê Thị Sở Như 228-236


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP