T. 18, S. 4T (2015)

Mục lục

Articles

Hiệu chỉnh hiệu ứng matrix trong phép phân tích huỳnh quang tia X đối với mẫu hai thành phần Fe – Cr Tóm tắt PDF
Huỳnh Trúc Phương, Lưu Đặng Hoàng Oanh, Huỳnh Thị Thu Hương, Lê Lệ Mai 05-09
Nghiên cứu cấu trúc dẫn điện sâu địa chất bằng phương pháp từ biến đổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Vấn, Võ Nguyễn Như Liễu 10-18
Thí nghiệm tính vận tốc chìm lắng của trầm tích cố kết theo phương pháp cột chìm lắng Tóm tắt PDF
Nguyễn Vĩnh Bảo Trung, Võ Lương Hồng Phước 19-28
Xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu dò suất liều inspector và hệ điện tử FPGA Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thanh Nhàn, Võ Hồng Hải, Nguyễn Quốc Hùng 29-35
Sử dụng thuật toán di truyền xác định bề dày của bồn trầm tích 2-D với hiệu mật độ thay đổi theo hàm parabôn Tóm tắt PDF
Lương Phước Toàn, Đặng Văn Liệt 36-46
Chế tạo điện cực dẫn điện trong suốt dựa trên tổ hợp lai bạc nanowire và graphene ở nhiệt độ thấp Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thu, Huỳnh Trần Mỹ Hòa, Trần Quang Trung 47-54
Nâng cao một số các tính chất điện và quang của màng pha tạp silic vô định hình ứng dụng chế tạo pin mặt trời chuyển tiếp dị thể Tóm tắt PDF
Phạm Hoài Phương, Trần Quang Trung, Phạm Đăng Khoa 55-60
Giải thuật cập nhật độ lợi cho hệ thống kiểm soát nhiễu tích cực Tóm tắt PDF
Nguyễn Vương Thuỳ Ngân, Trần Đức Long, Trần Thị Minh Thơ, Huỳnh Văn Tuấn 61-71
Cải tiến độ nhạy khí NH3 của màng graphene oxide đã được khử bằng cách sử dụng các vật liệu kim loại có kích thước nanomet Tóm tắt PDF
Lâm Minh Long, Huỳnh Trần Mỹ Hòa, Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Ngọc Thắm, Bùi Thị Tuyết Nhung, Ôn Thị Thanh Trang, Trần Quang Trung 72-77
Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất Sb lên những khuyết tật có trong màng mỏng ZnO bằng phổ quang phát quang (photoluminescence) Tóm tắt PDF
Đào Anh Tuấn, Nguyễn Nhật Quang, Vương Nguyễn Phương Loan, Lê Vũ Tuấn Hùng 78-84
Các tính chất vận chuyển và hệ số Seebeck của khí điện tử giả hai chiều trong giếng lượng tử AlP Tóm tắt PDF
Võ Văn Tài, Nguyễn Quốc Khánh 85-92
So sánh kế hoạch xạ trị điều biến cường độ chùm photon và kế hoạch xạ trị điều biến cường độ chùm proton cho khối u ở tuyến tiền liệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cẩm Thu, Mai Văn Nhơn, Nguyễn Thái Bình 93-100
Thiết kế và mô phỏng lớp vật lý của PCI Express 2.0 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ Linh, Nguyễn Chí Nhân, Bùi An Đông, Nguyễn Văn Hiếu 101-113
Sử dụng cellulose tổng hợp từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để chế tạo vật liệu nhựa composite sinh học trên nền nhựa polyvinyl alcohol Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hồng, Lương Thị Mỹ Ngân, Vũ Tiến Trung, Phạm Thành Hổ, Hà Thúc Huy, Hà Thúc Chí Nhân 114-124
Chế tạo hạt nano chitosan-TPP tải insulin bằng phương pháp tạo gel ion Tóm tắt PDF
Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Đức Hảo, Hồ Thanh Hà, Lê Văn Hiếu 125-134
Tối ưu hóa việc gắn probe DNA bằng liên kết cộng hóa trị trên cảm biến điện hóa sợi nano vàng Tóm tắt PDF
Cao Hữu Tiến, Hà Vân Linh, Lê Văn Hiếu 135-144
Phụ gia chống cháy phosphor ứng dụng trên nền nhựa polyester bất bão hòa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Đông Quỳ 145-152
Nghiên cứu cấu trúc lamellar của màng trao đổi proton fluor hóa tạo dạng ghép sử dụng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ: sự phụ thuộc vào quy trình chế tạo mẫu và mức độ ghép mạch hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu Tóm tắt PDF
Trần Duy Tập, Phạm Minh Hiền, Trương Thị Hồng Loan, Phan Lê Hoàng Sang, Lưu Anh Tuyên 153-161
Chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt oxide kẽm có độ linh động điện tử cao bằng phương pháp phún xạ magnetron DC trong hỗn hợp khí argon và hydrogen Tóm tắt PDF
Đinh Thị Đức Hạnh, Hoàng Văn Dũng, Trần Cao Vinh 162-169
Tổng hợp chitosan tan trong nước ứng dụng trong y sinh Tóm tắt PDF
Từ Thị Trâm Anh, Hà Thúc Huy 170-180
Ứng dụng khoáng MMT được biến tính bề mặt bởi block copolymer vào composite nha khoa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thái Ngọc Uyên 181-188
Sử dụng xúc tác dinuclear half-metallocene và phương pháp trùng hợp gốc ATRP để tổng hợp polystyrene- block-poly(iso-butyl vinyl ether) copolymer Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lê Thanh, Nguyễn Thị Lê Nhơn 189-199
Thiết kế phần cứng hệ thống mật mã có hiệu năng cao cho ứng dụng truyền video Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Quốc Minh Đăng, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Đình Thúc, Huỳnh Hữu Thuận 200-209
Một kiến trúc phần cứng hiệu quả cho hệ thống TTS trên cơ sở HMM Tóm tắt PDF
Sú Hồng Kiệt, Huỳnh Hữu Thuận, Bùi Trọng Tú 210-217
Kỹ thuật tự đồng bộ tín hiệu MPAM đơn cực trong OFDM và ứng dụng cho hệ thống quang vô tuyến Tóm tắt PDF
Đặng Lê Khoa, Nguyễn Hữu Phương, Hiroshi Ochi 218-224
Thiết kế và mô phỏng bộ tạo xung UWB dựa trên mạch dao động vi sai LC-tank Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Nhân, Dương Hoài Nghĩa, Đinh Văn Ánh 225-241
Phát hiện nhanh các Hot-IP trong mạng tốc độ cao Tóm tắt PDF
Huỳnh Nguyên Chính 242-253
Từ tác động nhóm, nửa nhóm đến mã hóa đồng cấu và những vấn đề bảo mật có liên quan Tóm tắt PDF
Đặng Tuấn Thương, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Thị Bảo Trân 254-259


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP