T. 18, S. 5T (2015)

Mục lục

Articles

Xây dựng qui trình phát hiện đột biến vi mất đoạn nhiễm sắc thể giới tính Y trên bệnh nhân nam chẩn đoán mắc bệnh Azoospermia bằng kỹ thuật Multiplex – PCR Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Kim Phương, Huỳnh Kiều Thanh, Võ Trí Nam, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Hoàng, Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Vạn Thông, Phạm Hà Giang 05-15
Phụ gia chống cháy phi halogen ứng dụng vào vật liệu composite PVC-bột gỗ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ 16-22
Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với hiệu quả tiền xử lý bùn thải bằng công nghệ siêu âm Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn 23-31
Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cây rau sam (Portulaca oleracea L.) in vitro bằng phương pháp HPLC-ESR và in vivo trên ruồi giấm chuyển gen Tóm tắt PDF
Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo, Kaeko Kamei 32-41
Kết hợp phương pháp dịch chuyển Kirchhoff và biểu đồ năng lượng trong xử lý tài liệu ra đa xuyên đất Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận, Đặng Hoài Trung 42-50
Tiếp cận đa kết hợp cho bài toán truy vấn thông tin nông nghiệp đa phương tiện theo nội dung Tóm tắt PDF
Phạm Minh Nhựt, Phạm Quang Hiếu, Lương Hiếu Thi, Vũ Hải Quân 51-63
Tăng trưởng trái và tích lũy lipid trong nội nhũ rắn ở cây dừa ta xanh (Cocos nucifera L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Búp, Lê Thị Thủy Tiên, Bùi Trang Việt 64-74
Phát triển chồi cây lưỡi rắn (Hedyotis corymbosa (L.) Lam) trong điều kiện nuôi cấy in vitro Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn, Hoàng Thị Thu Thấm, Phan Ngô Hoang 75-84
Tình hình lưu hành và tỷ lệ kháng kháng sinh của Salmonella spp. phân lập từ phân heo rừng, cầy hương và vịt tại tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Vinh, James Ian Campbell, Stephen Baker, Nguyễn Cảnh Tự, Phan Thị Phượng Trang 85-94
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự nảy mầm của hạt lan hài Paphiopedilum dianthum Tóm tắt PDF
Phạm Văn Giáo, Bùi Trang Việt 95-110
Điều chế cefuroxim từ 7-ACA Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Tân, Đoàn Ngọc Nhuận, Đặng Văn Tịnh 111-116
Nghiên cứu hiệu ứng của Ni, Cu trên hệ xúc tác MoCo/TiO2 cho phản ứng hydrocracking để tổng hợp BHD (bio-hydrofined-diesel) từ dầu mỡ động thực vật Tóm tắt PDF
Huỳnh Quyền, Trần Tấn Việt, Trần Đình Nhung, Huỳnh Văn Cai 117-127


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP