T. 18, S. 6T (2015)

Mục lục

Articles

Tuổi đồng vị U-Pb zircon granodiorit phức hệ Định Quán Đèo Cả khu vực Trường Xuân Khánh Hòa và ý nghĩa địa chất Tóm tắt PDF
Phạm Trung Hiếu 05-11
Đánh giá tiềm năng dầu khí Lô A và B, Bể Sông Hồng và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luận 12-31
Đặc điểm thuộc tính địa kỹ thuật của trầm tích pleistocene muộn-holocene tại khu vực Cao Lãnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Trần Quốc Dũng, Trương Minh Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Lan 32-45
Đặc điểm thạch học và ranh giới trên đá vôi permi muộn trong mặt cắt địa chất tại moong khai thác ở Tân Hoà, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Trần Thiện Quý 46-54
Đặc điểm khoáng vật học và chất lượng ngọc của corindon khu vực Khe Tre, Ea Dar, Ea Kar, Đăk Lắk Tóm tắt PDF
Bùi Kim Ngọc, Nguyễn Kim Hoàng 55-66
Đặc điểm thạch học, thạch đia hóa và khoáng hóa sắt liên quan khối magma mafic khu vực Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Công, Nguyễn Kim Hoàng 67-83
Đánh giá môi trường trầm tích lô 102, bồn trũng Sông Hồng trên cơ sở minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Bùi Thị Luận 84-101
Sự thay đổi thuộc tính địa kỹ thuật của trầm tích Holocene tại Giồng Trôm, Bến Tre Tóm tắt PDF
Trương Tiểu Bảo, Trương Minh Hoàng, Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập 102-113
Đặc điểm chất lượng thạch anh mỏ Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và ứng dụng trong sản xuất đá “quartz stone” nhân tạo Tóm tắt PDF
Trương Chí Cường, Nông Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thế Công 114-124
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình chuyển hoá CO2 thành methanol bằng công nghệ lò phản ứng màng sử dụng xúc tác Cu-Zn-Al-Ce Tóm tắt PDF
Hồ Nhựt Linh, Trần Văn Trí, Nguyễn Hoài Thu, Lê Phúc Nguyên 125-137
Đánh giá ảnh hưởng vi sinh vật hệ rễ lên khả năng hấp thu đồng (Cu) trong đất của cây cỏ đậu (Arachis pintoi Krapov & Gregory) Tóm tắt PDF
Đặng Diệp Yến Nga, Phạm Thị Kim Trong 138-152
Đánh giá giá trị du lịch giải trí của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ sử dụng phương pháp chi phí du hành Tóm tắt PDF
Võ Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Tú Thanh 153-165
Đánh giá xung đột phát sinh trong sử dụng tài nguyên đất từ quá trình đô thị hoá tại TP. Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Trương Thanh Cảnh, Trần Nguyễn Cẩm Lai, Nguyễn Hoàng Tuấn 166-178
Đánh giá phát thải các hợp chất carbonyl từ máy phát điện động cơ diesel có tải sử dụng nhiên liệu biodiesel Tóm tắt PDF
Tô Thị Hiền, Từ Minh Khang, Lê Xuân Vĩnh, Takenaka Norimichi 179-191
Phân tích hành vi tắt máy xe khi dừng đèn đỏ của người dân Quận 5, TP.HCM Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Chi, Đỗ Thị Hồng Trinh 192-200
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng UV/Fenton Tóm tắt PDF
Lê Xuân Vĩnh, Lý Tiểu Phụng, Tô Thị Hiền 201-211
Tổng hợp Fe3O4/graphene oxide nanocomposite để xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hiếu, Đặng Thị Minh Kiều, Phan Thị Hoài Diễm 212-220
Ứng dụng GIS và viễn thám để thành lập bản đồ nhạy cảm cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim Tóm tắt PDF
Vũ Thành Minh, Lê Thị Thu Hiền 221-235


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP