T. 18, S. 1X (2015)

Mục lục

Articles

Chính sách văn hóa của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1954-1975) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tiệp 05-14
Một số vấn đề đặt ra từ thực tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hòa 15-21
Chủ trương của Đảng, Trung ương Cục miền Nam với chiến trường Nam bộ trong Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Xuân 22-32
Những con đường giao thương từ Cao Nguyên đến ven biển miền Trung trong lịch sử Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hòa 33-39
Chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 40-46
Mộ tưởng niệm – di sản văn hóa đặc sắc trong bình diện mộ hợp chất quý tộc thời Nguyễn ở các tỉnh phía Nam thời Trung và Cận đại Tóm tắt PDF
Phạm Đức Mạnh, Đỗ Ngọc Chiến 47-63
Một số vấn đề về sử dụng ngôn ngữ, văn phong trong văn bản quản lý nhà nước Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Học 64-74
Đặc điểm cú pháp của đề dẫn phóng sự (khảo sát báo: Dân Trí, Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Lao Động năm 2012 và 2013) Tóm tắt PDF
Đặng Thị Hạnh Vân 75-83
Biểu hiện của ngôn ngữ giới trong “Ai tư vãn” của Lê Ngọc Hân Tóm tắt PDF
Võ Thanh Hương 84-98
Nâng cao khả năng ứng dụng đối với khoa học xã hội và nhân văn Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Thắng 99-107


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP