T. 18, S. 2X (2015)

Mục lục

Articles

Khả năng nhận biết và xu hướng sử dụng từ Hán Việt của học sinh - sinh viên Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Anh 05-15
Hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt và tiếng Anh - ứng dụng vào dạy tiếng Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Ân 16-30
Phương ngữ tiếng Stiêng Tóm tắt PDF
Lê Khắc Cường 31-42
Nghi thức lễ tế âm hồn ở huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Đoài 43-55
Cách sử dụng danh từ đơn vị tiếng Việt – dưới góc độ dạy tiếng Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Hằng 56-69
Tình hình đào tạo tiếng Việt tại Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Minh, Lee Kang Woo 70-80
Những đặc trưng trong lĩnh vực văn hóa mặc của văn hóa truyền thống Hàn Quốc và Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Lương 81-91
“Đá” trong tâm thức của người Việt Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai Nhân 92-101
Ngữ pháp, ngữ nghĩa của “thôi”, “ngừng” Tóm tắt PDF
Nguyễn Vân Phổ 102-118
Chính sách phát triển làng nghề của một số quốc gia ở châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Đức Thiện 119-126
Phương pháp dạy học Task-based Language Teaching và ứng dụng trong dạy “Tiếng Việt thương mại” Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thủy 127-133
Sự biến đổi âm chính trong các vần có âm cuối của thổ ngữ Sơn Tịnh - Quảng Ngãi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Truyền 134-145
Những loại hình kinh tế biến, đảo và tiềm năng kinh tế tại vùng biển Nam Bộ, Việt Nam – tiếp cận sinh thái văn hóa (cultural ecology) Tóm tắt PDF
Phan Thị Yến Tuyết 146-160
Giấc mơ như một cổ mẫu trong truyện ngắn Việt Nam đương đại Tóm tắt PDF
Trần Thị Tươi 161-167
Các kiểu loại truyện cười dưới góc độ mơ hồ ngôn ngữ (minh họa qua tiếng Việt và tiếng Anh) Tóm tắt PDF
Trần Thủy Vịnh 168-181


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP