T. 18, S. 3X (2015)

Mục lục

Articles

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của Đảng ta trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng Tóm tắt PDF
Vũ Văn Gầu 05-13
Hữu quân phó tiết chế, cai cơ Nguyễn Cửu Đàm Tóm tắt PDF
Đỗ Kim Trường 14-22
Hoạt động của Ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1965-1968 Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Biên 23-31
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1955-1963) Tóm tắt PDF
Vũ Quý Tùng Anh 32-45
Quá trình biến đổi kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu đổi mới (1986-2006) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Long 46-52
Thực trạng giáo dục và sự bất bình đẳng giới về giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long qua phân tích bối cảnh lịch sử văn hóa - giáo dục và số liệu thống kê dân số và giáo dục Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tiệp 53-64
Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu 65-71
Nghề làm muối của người Việt ở Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Phạm Văn Dục 72-81
Lễ hội nghinh Ông của cộng đồng ngư dân An Thủy (huyện Ba Tri - tỉnh Bến Tre) Tóm tắt PDF
Dương Hoàng Lộc 82-88
Yếu tố tích hợp ở tục thờ Mẫu thần trong tín ngưỡng dân gian của người Việt (khảo sát trường hợp Mẫu Hỏa Đức Tinh Quân ở Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trần Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Thơ 89-98
Diễn ngôn của người kể chuyện trong tác phẩm của Đoàn Minh Phượng Tóm tắt PDF
Thái Thị Thu Thắm 99-109
So sánh từ kiêng kị, uyển ngữ về những điều không mong muốn trong tiếng Việt với tiếng Khmer Tóm tắt PDF
Đào Thị Kim Duyên 110-115
Bảo tồn và phát huy đờn ca tài tử ở miền Tây Nam Bộ Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Tín 116-124


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP