T. 18, S. 5X (2015)

Mục lục

Articles

Vùng đất Thoại Sơn từ sau năm 1757 đến nửa sau thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai 05-21
Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố động lực trong phát triển kinh tế - xã hội Tóm tắt PDF
Võ Văn Sen, Dương Thành Thông 22-36
Những quyết định của chính quyền John F. Kennedy về Việt Nam năm 1961 Tóm tắt PDF
Phan Văn Cả 37-50
Kiến trúc cổ các hội quán của người Hoa ở Hội An (Quảng Nam) Tóm tắt PDF
Võ Ánh Tuyết, Đào Vĩnh Hợp 51-63
Về giải pháp góp phần xóa đói giảm nghèo ở Đăk Nông (trường hợp các tộc người tại chỗ - bản địa) Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 64-74
Bất bình đẳng giới về cơ hội giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tiệp 75-86
Đền Hindu giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ thời gian văn hóa Tóm tắt PDF
Lại Thị Thu Trang 87-99
Tổ chức hoạt động trong văn hóa kinh doanh của người Ả Rập Islam Tóm tắt PDF
Phan Thanh Huyền 100-106
Ảnh hưởng của “an ninh quốc phòng” và “kỹ thuật tiên tiến” đến sự phát triển của giáo dục nghề tại các nước tư bản chủ nghĩa 1950-1973 Tóm tắt PDF
Võ Thị Hoàng Ái 107-118
Vai trò của mạng lưới thân thuộc trong chiến lược ứng phó rủi ro của người công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc 119-131
Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Mộng, Hà Bùi Ngọc Quang 132-139
Văn bản hành chính Quốc ngữ trên Gia Định Báo (trên cứ liệu khảo sát các số ra năm 1883) Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Hồng Hạnh 140-150
Alexandre de Rhodes và vấn đề từ loại trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Huỳnh Bá Lân 151-156
So sánh con chữ và cách viết chữ Quốc ngữ trong một số bản viết tay của người Việt Nam vào năm 1659 với con chữ và cách viết chữ Quốc ngữ hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Chương 157-165
Chữ ABC với tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Đức, Nguyễn Ngọc Oanh 166-169
Ngữ pháp tiếng Việt của Đắc Lộ (1651) và những ảnh hưởng của nó trong việc miêu tả ngữ pháp tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Trung 170-180
Một vài nhận xét về chữ Quốc ngữ trong các tài liệu viết tay của người nước ngoài giai đoạn 1620-1650 do Đỗ Quang Chính trích dẫn Tóm tắt PDF
Dương Thị My Sa 181-193
Khảo sát các tác tử cấu trúc thông tin trong mục lời rao - quảng cáo trên Gia Định Báo năm 1884 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Nương 194-199
Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi và Thầy Lazarô Phiền, đặc điểm văn bản và những đóng góp vào sự phát triển của chữ-văn Quốc ngữ nửa cuối thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Xuân 200-208
Cận văn bản như là yếu tố để giải mã tiểu thuyết – Nghiên cứu trường hợp Le Boujoum của Cung Giũ Nguyên Tóm tắt PDF
Phạm Văn Quang 209-218


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP