T. 18, S. 2M (2015)

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của phụ gia trợ oxy hóa đến khả năng phân hủy sinh học của màng Polyetylen Tóm tắt PDF
La Thị Thái Hà 05-12
Đánh giá biến động bờ sông Khu vực Vàm Nao Tóm tắt PDF
Phạm Đức Anh Huy, Trần Tuấn Tú 13-21
Đánh giá vai tr ò của hệ sinh thái tự nhiên sẵn có trong ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm tại các làng nghề ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hải, Trần Văn Thanh, Hans Schnitzer 22-32
Đề xuất mô hình ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm tích hợp đối với nước thải cho làng nghề sản xuất thạch dừa tại đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ 33-41
Hiện trạng chất lượng cảnh quan, môi trường hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành Huế và một số giải pháp cải thiện Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải 42-54
Nghiên cứu đề xuất mô hình khu công nghiệp bền vững cho vùng Đồng Bằng sông Cửu Long dựa trên nguồn nguyên liệu tại chỗ Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Hiền, Đỗ Thị Thu Huyền 55-69
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh áp dụng đánh giá, phân hạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh cho các quận nội thành TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hồ Minh Dũng, Vương Thế Hoàn, Chế Đình Lý 70-84
Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí và bước đầu quan trắc bụi siêu mịn tại thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Hồ Quốc Bằng, Lý Thị Bích Trâm, Hồ Minh Dũng 85-98
Nghiên cứu sản xuất compost nhằm tái sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải chế biến cá da trơn Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh, Trần Thị Mỹ Diệu 99-114
Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải các khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CH4 , H2S, NH3 , Methyl Mercaptan) Tóm tắt PDF
Mai Thị Thu Thảo, Đinh Xuân Thắng, Bùi Tá Long 115-125
Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá quá trình chuyển đổi từ khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghi ệp sinh thái tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phùng Chí Sỹ 126-137
Xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng mô hình lai hợp kị khí USBF với lớp đệm linh động ở phần lọc kị khí Tóm tắt PDF
Đặng Viết Hùng, Đỗ Thị Hồng Hạ 138-146


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP