T. 18, S. 5K (2015)

Mục lục

Articles

Bù điện áp offset trong các vòng khóa pha của nghịch lưu nối lưới Tóm tắt PDF
Trần Quang Thọ, Trương Việt Anh, Trảo Văn Hoan, Lê Minh Phương 05-15
Điều khiển thích nghi cho cụm quấn liệu trong hệ thống vận chuyển vật liệu mềm Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Hùng 16-27
Ma sát và mòn của màng cacbon giống kim cương phủ bằng phương pháp phún xạ với các thế điện khác nhau trên đế Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Lâm 28-34
Tinh luyện khử khí và loại bỏ tạp chất phi kim trong sản xuất hợp kim nhôm Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thông, Trần Thị Tuyết Nga, Đinh Thị Hồng 35-42
Tổng hợp vật liệu tổ hợp từ poly(3-hexylthiophen) và ống nano cacbon đa thành biến tính Tóm tắt PDF
Vũ Huệ Tông, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Văn Thăng 43-51
Tối ưu hóa quá trình xử lý siêu âm để làm tăng hoạt tính xúc tác của chế phẩm glucoamylase Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Trà, Lê Văn Việt Mẫn 52-59
Ảnh hưởng của hệ số cô đặc và giải pháp bổ sung nước đến hiệu suất thu hồi và độ tinh sạch của chế phẩm protein đậu phộng trong quá trình siêu lọc Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền, Trần Chí Hải, Lê Văn Việt Mẫn 60-67
Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ trong quá trình xử lý siêu âm đến hiệu suất thu hồi và chất lượng dịch quả chuối (Musa Paradisiaca L.) Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Việt Mẫn 68-74
Khảo sát ảnh hưởng của auxin lên sự hình thành và tăng sinh của rễ bất định dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don) Tóm tắt PDF
Trương Quỳnh Như, Võ Thanh Phúc, Lê Thị Thủy Tiên 75-88
Tổng hợp một dẫn xuất Oxacepham từ 1,2-O-Cyclohexylidene-α-D-Xylofuranose Tóm tắt PDF
Lữ Thị Mộng Thy, Tống Thanh Danh 89-95
Tiền xử lý rơm rạ bằng Sodium Bicarbonate trong sản xuất Bioethanol và tận dụng nước thải từ quá trình xử lý này để hấp thụ CO2 từ hỗn hợp khí Biogas Tóm tắt PDF
Trần Phước Nhật Uyên, Phan Đình Đông, Trần Thị Tưởng An, Nguyễn Đình Quân, Phan Đình Tuấn 96-107
Song song hóa kiểm tra mô hình dựa trên đường đi ngẫu nhiên Tóm tắt PDF
Bùi Hoài Thắng 108-118


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP