T. 19, S. 1Q (2016)

Mục lục

Articles

Kinh tế Việt Nam 2015 - 2016: Ổn định và tăng trưởng trong hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân 05-15
Các yếu tố ảnh hưởng đến hội nhập tài chính khu vực Đông Nam Á (ASEAN) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Anh 16-24
Những yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu thương hiệu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Bằng 25-38
Kiều hối và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu thực nghiệm tại các thị trường mới nổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Cảnh 39-51
Kiểm định mô hình đường cong Phillips tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Văn Dân, Vũ Đức Bình 52-60
Chất lượng thông tin báo cáo tài chính - Tác động của các nhân tố bên ngoài: Phân tích nghiên cứu tình huống tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Thuần, La Xuân Đào 61-70
Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm Hiền 71-87
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Huân 88-101
Những rào cản đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nên 102-110
Cloud ERP, một hướng tiếp cận mới cho hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hồ Trung Thành, Hồ Thị Phương Thúy, Lê Thị Trang, Quách Thị Hoài Vân, Lê Phước Hoàng Khang, Trần Thị Thúy Nga 111-128
Khu vực tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN Tóm tắt PDF
Tô Thị Thanh Trúc 129-142
Nguồn lực tương tác của doanh nghiệp và giá trị dịch vụ theo quan điểm của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thúy, Nguyễn Trần Cẩm Linh, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Tiến Minh 143-157


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP