T. 19, S. 1K (2016)

Mục lục

Articles

Mô hình địa cơ học – Quy trình xây dựng và các áp dụng Tóm tắt PDF
Phạm Sơn Tùng, Mai Cao Lân 05-15
Mô hình hóa dòng chảy nút lỏng trong đường ống vận chuyển dầu khí đa pha các Mỏ Sư Tử Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Hòa, Mai Cao Lân 16-26
Thẩm lượng và phát triển Mỏ ST-X – xác định thông số rủi ro và thách thức bằng phân tích thử vỉa Tóm tắt PDF
Vũ Việt Hưng, Mai Cao Lân 27-34
Đánh giá chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocene giữa trên vùng bán đảo Cà Mau Tóm tắt PDF
Đào Hồng Hải, Nguyễn Việt Kỳ, Bùi Trần Vượng, Trà Thanh Sang 35-44
Ảnh hưởng của mưa đối với sự ổn định mái dốc trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Danh, Đậu Văn Ngọ, Tạ Quốc Dũng 45-58
Xói lở bờ biển Gò Công Đông – Tiền Giang Tóm tắt PDF
Bùi Trọng Vinh 59-69
Hiện tượng nứt nền nhà xưởng do tác dụng Ettringite Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Thông, Bùi Trọng Vinh, Đặng Hữu Diệp 70-75
Đánh giá ổn định sườn dốc khu vực trượt lở phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp phòng chống Tóm tắt PDF
Bùi Trọng Vinh, Nguyễn Sanh Hà, Nguyễn Huỳnh Thông 76-85
Các vấn đề về môi trường nước dưới đất khu vực bán Đảo Cà Mau Tóm tắt PDF
Đào Hồng Hải, Nguyễn Việt Kỳ, Trà Thanh Sang, Bùi Trần Vượng, Nguyễn Đình Tứ 86-97
Phương pháp thủy văn đồng vị trong nghiên cứu nguồn gốc nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ Tóm tắt PDF
Lâm Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Việt Kỳ 98-105
Ứng dụng địa thống kê xác định vùng phân bố tầng chứa nước Pleistocen trên (qp3) tỉnh Hậu Giang Tóm tắt PDF
Lâm Hoàng Quốc Việt, Trà Thanh Sang, Tạ Quốc Dũng 106-115
Ứng dụng phương pháp xác định chiều sâu tối ưu của bấc thấm dưới tác dụng của tải trọng bơm hút chân không Tóm tắt PDF
Võ Đại Nhật, Lâm Hoàng Quốc Việt, Phạm Minh Tuấn 116-121
Hiện trạng và rủi ro nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt tại huyện củ chi thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ, Trần Quốc Dũng, Hồ Chí Thông 122-130
Nhận dạng sự biến đổi đường bờ: Phân tích dữ liệu địa không gian ở thành phố Vũng Tàu, phía Nam Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Trọng Vinh, Lý Minh Hoàng 131-139
Xâm nhập mặn hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động của thủy triều và nước biển dâng tại biển Đông Tóm tắt PDF
Hồ Chí Thông, Đậu Văn Ngọ, Trần Thị Phi Oanh 140-150
Đánh giá cấu trúc địa chất dầu khí, tiềm năng dầu khí bằng tài liệu địa chấn 2D trên bể Phú Quốc Tóm tắt PDF
Kiều Nguyên Bình, Ngô Thường San, Nguyên Xuân Khá, Trương Quốc Thanh, Thái Bá Ngọc, Nguyễn Xuân Huy, Trần Văn Xuân 151-160
Quá trình phân dị trọng lực trợ giúp bởi bơm ép khí nhằm cải thiện thu hồi dầu trong thân dầu móng nứt nẻ mỏ Báo Đen Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Xuân 161-168
Các nhân tố thuận lợi quan trọng biến tập E thành hệ Oligocene trở thành đối tượng dầu khí triển vọng tại khu vực Đông Nam bể Cửu long Tóm tắt PDF
Trần Như Huy, Trần Văn Xuân, Nguyễn Xuân Khá, Thái Bá Ngọc, Trương Quốc Thanh, Hồ Nguyễn Trí Mẫn, Nguyễn Đình Chức, Trần Đức Lân 169-179
Tiến hóa kiến tạo và một số kết quả thăm dò mới về tiềm năng dầu khí, lấy ví dụ khu vực Đông-Đông Bắc, bể Cửu long, thềm lục địa Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Như Huy, Trần Văn Xuân, Ngô Thường San, Trần Thị Mai Hương 180-189
Công nghệ khai thác nâng cao hệ số thu hồi dầu nặng mỏ cận biên ngoài khơi Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Việt Hưng, Trần Thái Sơn 190-202
Xác định phân bố độ rỗng và độ thấm của thân dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ theo tài liệu mẫu lõi và địa vật lý giếng khoan Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Khá, Phạm Xuân Sơn, Hoàng Văn Quý, Trương Quốc Thanh, Trần Văn Xuân 203-211


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP